(Last Updated On: 10. januar 2020)

Sigurd Brandt virkede som bestyrelsesmedlem i Selskabet Højeruplund fra 2012-14, hvor han beredvilligt stillede sig til rådighed da han blev spurgt – ligesom han gjorde i mange andre foreninger. Han gik til arbejdet med lune og vid, og vi drog rig fordel af hans store viden i bestyrelsens arbejde med vedligeholdelse af de gamle bygninger. Mange dele af bygningsmassen kendte han fra sit arbejde som rådgiver for skiftende bestyrelser på diverse projekter gennem en menneskealder.

Det er dog ikke i Højeruplund, men i Boesdal, at det fornemste minde over hans virke står: den store pyramidebygning, som han i sin tid tegnede for Faxe Kalk til tørring af landbrugskalken. Et monumentalt værk, der bør bevare hans navn i folkemunde i mange generationer.

Æret være hans minde.

Jens Carl Jørgensen
Formand for Selskabet Højeruplund

Skriv en kommentar