(Last Updated On: 2. august 2016)

05msb csStrøby KirkeStevns Y’s Men’s Club har mistet et aktivt mangeårigt medlem Peter Leerberg.

Først og fremmest går vore tanker til Inga, som også er medlem af Stevns Y’s Men’s Club, der nu har mistet sin mand efter lang tids sygdom, en sygdom, som også har været hårdt for Inga at være omgivet af.

I Y’s Men’s klubben, som er en kristen hjælpeorganisation, var Peter et meget aktivt medlem, og via hans store kontaktflade var han god til at skaffe os opgaver, vi kunne tjene penge på til vores hjælpekasse, blandt andet skaffede han os i en årrække kontrolposter i cykelløbet Sjælland Rundt, men også mange andre opgaver har han været primus motor i.

Ud over ledende poster i vores lokale afdeling som Præsident blev Peter også indvalgt i Landsledelsen i en årrække. Blev Distriktsguvernør, og dermed kendt – specielt i de Sjællandske klubber, og takket være hans store elektroniske viden, har han været en stor hjælp for oprettele af hele vores EDB programmering.

Som de meget gæstfrie mennesker har Inga og Peter i en længere årrække været værter for Stevns klubbens årlige afslutningsfest, en grillaften i deres private hjem, hvor Peter var grillmester, en opgave Peter påtog sig med glæde, og – hvor har vi nydt de aftener.

Jo, der er meget klubben vil mindes om Peter Leerberg. Men her, vil vi i tanker og handling ønske alt det bedste for Inga.

På vegne af Stevns Y’s Men’s Club

Arne Kjeldsmark

Skriv en kommentar