(Last Updated On: 26. juli 2019)

Niels Hansen, Møllehøj, virkede som bestyrelsesmedlem i Selskabet Højeruplund fra 1987 frem til 2006.

Med sine rige og mangesidede evner, såvel med hånden som med ånden, har han gjort en stor indsats i foreningen. Han var idemand og udførende kraft bag arboretet, der blev anlagt i 1990’erne, og bag legepladsen, der kom til i 00’erne, ligesom han i mange år var primus motor ved udtynding og genplantning af bevoksningen i mindelunden og andre steder på selskabets arealer.

For dette, og for hans øvrige virke til gavn og glæde for hele den stevnske befolkning, vil han blive husket længe.

Æret være hans minde.

Jens Carl Jørgensen
Formand for Selskabet
Højeruplund

Skriv en kommentar