(Last Updated On: 12. oktober 2020)

»Forslår som en skrædder i helvede«

Henning Urban Dam anerkender at Stevns er et stykke fra minimumsnormeringer. (Arkivfoto)

Daginstitutioner: Danmarks Statistik har udsendt en redegørelse, som viser normeringstal i kommunernes daginstitutioner.
Og ifølge Børne- og UngdomsPædagogernes Landsforbund (BUPL), så er Stevns langt fra fagforbundets anbefalinger, men det er socialdemokraternes gruppeformand på Stevns ikke helt enig i.

For få pædagoger

Danmarks Statistik har netop offentliggjort den årlige opgørelse over normeringerne i landets daginstitutioner.
Tallene viser ifølge BUPL, at størstedelen af landets kommuner stadig er meget langt fra at leve op til minimumsnormeringer på 1 voksen per 3 børn i vuggestuer, og 1 voksen per 6 børn i landets børnehaver.
Det vækker bekymring i BUPL, trods en forøgelse på 230 flere pædagoger.
– Lidt over 200 pædagoger forslår som en skrædder i helvede, når vi ved, der mangler 4.000 pædagoger, hvis vilkårene bare skulle være som for ti år siden. Mange kommuner har simpelthen ikke prioriteret at løfte normeringerne, selv om tusindvis af forældre og vælgere har været på gaden og kræve flere pædagoger til børnene, siger BUPL’s formand Elisa Rimpler.
BUPL har lavet beregninger, hvor lederne er tratrukket, som bl.a. viser, at Stevns har en andel på 52 pct. af pædagogisk personale. BUPL anbefaler 80 pct.
– Der er stadig rigtig lang vej til, at børnene er sikret bare et minimum af pædagoger. Det er jo ikke supernormeringer, vi taler om, men en bund, der skal sikre den mest basale omsorg og sætte en prop i årtiers besparelser på børneområdet, lyder det fra BUPL’s formand.

Folketingets medansvar

Stevnsbladet har forelagt tallene for socialdemokraternes gruppeformand, Henning Urban Dam, som også er formand for Stevns Kommunes Social- og sundhedsudvalg.
»Kan du genkende BUPL’s tal, og er det noget som der vil blive rettet op på?«
– Vi kan konstatere, at vi i forhold til normeringer i vores daginstitutioner ligger lidt bedre end landsgennemsnittet, siger Henning Urban Dam og fortsætter:
– Det er et godt udgangspunkt og årsagen er, at vi gennem de sidste tre år har prioriteret flere ressourcer til området. Det har vi gjort, fordi vi ønsker at medvirke til, at vores børn på Stevns får gode muligheder for at lege, lære og udvikle sig.
»Men ser man på BUPL’s tal af landsgennemsnittet på 57 pct., så er der vel plads til forbedringer?«
– Vi anerkender, at vi er et stykke vej fra de minimumsnormeringer, der er talt meget om gennem den seneste tid. Derfor ser vi også frem til, at Folketinget tager et medansvar for at medfinansiere området, så minimumsnormeringer kan blive til virkelighed på Stevns. Lokalt vil vi fortsat have fokus på dette område og i budgetforhandlingerne er vores tilgang, at besparelser ikke må finde sted og at forbedringer er ønskeligt, slutter Henning Urban Dam.

Forhandlinger starter

Forhandlingerne om minimumsnormeringer er netop begyndt på Christiansborg, og BUPL går efter bindende mål for en stigende pædagogandel.
Da Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) var sit partis børneordfører, gav hun udtryk for, at det »ikke umiddelbart en model Socialdemokratiet vil gå med til«.
Men på BUPLs landsmøde i foråret 2020 åbnede både børneminister Mai Mercado og statsminister Mette Frederiksen for at dette spørgsmål kunne drøftes.
Det er dog ikke det samme, som at der ikke er lang vej til lovbundne minimumsnormeringer.

sky

Skriv en kommentar