(Last Updated On: 21. juni 2022)

Hotherhavens Plejecenter har fået del i Social- og Ældreministeriets projekt om at skabe hjemlighed i ældreplejen.

Af Klaus Slavensky

Social- og Ældreminister Astrid Krag skænker kaffe op for Esther Juhl, der bor på Hotherhaven Plejecenter. (Fotos: Klaus Slavensky)

Ældrepolitik: I 2021 satte Social- og Ældreministeriet 19.6 mio. kr. på højkant til projektet ”Fra institution til hjem”, som landets kommuner kunne søge.

Stevns Kommune var en af de heldige kommuner som fik hele 1.357.686 kr., som siden 1. januar i år har arbejdet med at implementere ønsker fra beboere og pårørende, med det formål at skabe mere hjemlige rammer.

Ifølge denne særlige puljes formål, kan det eksempelvis understøttes ved at beboere og pårørende får bedre mulighed for at udfolde deres daglige liv sammen på plejehjemmet, ved at styrke selvbestemmelse over eget liv, ved at skabe indbydende og hjemlige omgivelser både inde og ude, samt ved at understøtte, at det levede liv også er en del af boligen og fællesarealerne på plejehjem.

Morgenmad og grin

Mandag den 20. juni besøgte social- og ældreminister Astrid Krag (S) Hotherhaven Plejecenter for at se hvordan man arbejdede med hjemlighed.

Besøgets program bestod af morgenhygge, hvor ministeren spiste morgenmad med beboerne og personalet.

Astrid Krag hilser på Ulla Rasmussen på 93 år under besøget på Stevns.

En lille gruppe beboere fortalte ministeren om deres baggrund og om hvad de forstod som hjemlighed.

– Der bliver sørget godt for os, kom det prompte fra Knud, der synes, at det er svært at vænne sig til at skulle have hjælp til alt, grundet en nervesygdom.

– Maden er tiptop og vores herremiddage er gode, for så får man talt med nogen man ikke kender, og det er med til at dagene ikke er så lange, indskød en anden beboer Jørgen, mens der blev oplyst, at der tillige var damebrunch.

– Jørgen har ellers en stor lejlighed. Så måske skulle vi flytte sammen, kom det kvikt fra Esther, hvilket udløste en af mange grineture, og borgmester Henning Urban Dam (S) gjorde opmærksomt på, at en borgmester da godt kunne vie folk, hvis der var brug for det.

Tante-Sofie-Pulje

Personalet på Hotherhaven er blevet udvidet med en projektleder, og personalet har været på kurser i at tænke og agerer understøttende i at skabe mere hjemlighed, fortalte leder Linda Dahl.

– Vi har talt med alle 65 beboere og deres pårørende, hvor vi både gentænker de mere institutionelle navne på afdelinger, men også ser på hvordan vores haver kan ændres, ligesom gangarealer og indgange. Fællesstuer er også i fokus med nye møbler, forklarer Linda Dahl, der også oplyser, at der er afsat penge til afdelingerne, som kaldes Tante-Sofie-puljer, der kan bruges til indkøb af småting, planter, duge med mere.

Ulla Rasmussen på 93 flyttede ind den 1. december sidste år fordi hun havde tabt sig for meget og nu er på kur. Det talte hun med Astrid Krag om, også at hun havde haft et landbrug på Stevns.

– Vi har det godt, og de er søde alle sammen, slog hun fast til almindelig enighed blandt de øvrige ældre beboere.

De var også enige om at initiativet med frivillige Gåvenner var en succes, fordi det er vigtigt at komme ud og gense gamle steder og minder.

– Ja, hvis ikke man kan komme ud, så er der gået noget galt med vores plejehjem. Det skal ikke bare handle om medicinering, lød det fra Astrid Krag, der også fastslog at projektet handlede om at mindske ensomhed og kedsomhed.

Ny tænkemåde

Borgmester Henning Urban Dam (S) får en krammer af partifælle og minister Astrid Krag, mens plejecenterleder Linda Dahl og projektleder Lise Kraup Pedersen ser til.

Borgmester Henning Urban Dam nævnte ordningen med en bus, som en borger havde stillet til rådighed, og som gav beboerne mulighed for at komme på længere ture.

Projektleder Lise Kraup Pedersen supplerende med at der på ”ønskelisten” også var nævnt muligheden for en campingvogn, der kunne bookes af de pårørende, så man kunne tage på småferier med de ældre familiemedlemmer.

Efter den fælles morgenmad blev ministeren vist rundt på plejecenteret og så på de tiltag, der er sat i gang og hvilke der skal igangsættes i den kommende tid.

– Når Stevns har fået en relativ stor del af puljen, skyldes det at landets andre kommuner på den måde kan få erfaringer. Det, som jeg har hørt og set i dag viser, at der faktisk kan komme noget positivt ud af at få en ny tænkemåde. Vi skal hele tiden huske, at det er borgernes hjem, og det handler om at have en tryg hverdag. Så puljen understøtter det sociale samvær, sagde ministeren og understregede:

– Det er rigtigt godt, at beslutningen er på det enkelte plejehjem, så det ikke er forandringer der kommer dumpende ovenfra, men bliver en naturlig del af den hjemlighed vi ønsker at skabe til gavn for de ældre borgere. Jeg glæder mig til at komme igen og se resultatet, sluttede Astrid Krag.

Eksempler på hjemlighed

  • Dyrehold i fælleshaver som f.eks. geder, fisk og høns.
  • Udvalgte bed, som kan varetages af pårørende.
  • Stiføring og værkstedskure.
  • Udflugter i haven med evt. orangeri.
  • Renovering og maling på gange.
  • Gardiner, nye møbler og skabe i alle fællesstuer.

Kilde: Hotherhavens Initiativliste

Skriv en kommentar