(Last Updated On: 11. november 2021)

Transport og mødesteder var sat på dagsordenen af Stevns Ungdomsråd, da 10 politikere mødte op i Munkegården i Store Heddinge for at tale med de unge om de unges udfordringer

Af Erik Nielsen

Store Heddinge: Flere natbusser, flere buslinjer rundt og på tværs af kommunen samt ikke mindst flere mødesteder for de unge i Stevns Kommune. Det var kort sagt, hvad Stevns Ungdomsråd fik et håb om, at de fremmødte kandidater fra de 10 opstillede lister til kommunalvalget vil arbejde for i næste valgperiode.

– Det er nogle her i aften, der er “relativt” unge. Men jeg er “ung” og stiller op, så stem på mig! Den kvikke udgangsreplik fra den radikale Johannes Frimodt-Møller høstede både smil og klapsalver. Foto: Erik Nielsen

Kun Jan Jespersen (SF) sidder i den nuværende kommunalbestyrelse blandt kandidaterne i panelet ved ungdomsrådets vælgermøde, som blev afviklet i Munkegården i Store Heddinge.

Cirka 60 var således samlet torsdag aften i sidste uge. To håndfulde unge mennesker samt flere pårørende til dem, men nok flest partisoldater var blandt gæsterne til mødet, som fra alle sider blev betegnet som yderst vellykket.

Jacob Larsen fra Stevns Ungdomsråd var ordstyrer og indledte med en fin introduktion til, hvad politikere og de fremmødte kunne forvente sig af aftenen. Blandt andet, at han og de andre i rådet håbede på nogle klare tilkendegivelser fra politikerne i forhold til emnerne transport og mødesteder for de unge.

Og det kan man vel godt sige, at de mere eller mindre fik fra de fremmødte kandidater. I hvert fald tilkendegivelser om, hvad kandidaterne “vil arbejde for”, hvis de bliver valgt. Til gengæld fik de ikke nogen garanti for, at dem som sad i panelet også bliver valgt ind i den kommende kommunalbestyrelse, så de også har en mulighed for at arbejde for det som beslutningstager i Stevns Kommune.

Kun Liberal Alliance og Nye Borgerlige havde deres spidskandidater Lars Barthold Hansen og Bolette Sølyst i panelet på de unges vælgermøde. Og som sagt var der kun et nuværende medlem af kommunalbestyrelsen repræsenteret i form af SF’s Jan Jespersen.

De andre i panelet var Morten Kasper (Socialdemokratiet), Rikke Ackermann (Nyt Stevns), Emil Larsen (Konservative Folkeparti), Helene Brix (Dansk Folkeparti), Otto Mortensen (Enhedslisten), Katja Petersen (Venstre) samt Johannes Frimodt-Møller (Radikale Venstre).

Katja Petersen er 22 år og Otto Mortensen samt Johannes Frimodt-Møller er begge 18 år. Resten af panelet var 30 år eller derover.

Og som den 18-årige radikale repræsentant, Johannes Frimodt-Møller, sagde som afslutning på aftenens indlæg.

– Det er nogle her i aften, der er “relativt” unge. Men jeg er “ung” og stiller op, så stem på mig!

Den kvikke udgangsreplik fik både smil og klapsalver med på vejen.

Mødesteder

Debatten om mødesteder var nok den, som trak sig mest opmærksomhed i løbet af aftenen. Der var nemlig flere som pegede på, at det kan have uhensigtsmæssige konsekvenser med stoffer og kriminalitet, når unge mennesker ikke ved, hvor de skal gå hen i aftentimerne og i stedet mødes på må og få på gader og stræder.

Aftenens mødeleder var Jacob Larsen fra Stevns Ungdomsråd. (Foto: Erik Nielsen)

Der var da heller ikke nogen af partierne, som direkte talte imod, at arbejde for flere mødesteder under mere kontrollerede former. Men som det nuværende medlem af Kommunalbestyrelsen, Jan Jespersen, sagde:

– Det er vigtigt, at drivkraften til at få de steder op at stå, og hvad de skal tilbyde, den kommer fra ungdommen selv. Vi kan have nok så gode intentioner og skabe nogle rammer, men hvis det ikke er det I vil have og ikke bruger det, så er vi lige vidt.

Det samme var Helene Brix fra Dansk Folkeparti inde på.

– Vi vil rigtig gerne involvere de unge noget mere.

Den bold greb socialdemokraten Morten Kasper også.

– Det er min og mit partis klare hensigt, at Stevns Ungdomsråd skal have sit eget budget, så det er muligt at være mere udadvendte. Og så mener jeg i øvrigt, at eksempelvis ungdomsskolen skal have mere åben end nu, så der er nogle flere tilbud i aftentimerne, sagde han.

Nye Borgerliges Bolette Sølyst, der bor ved Strøby Ladeplads, forklarede, at hun har tre store drenge på henholdsvis 15, 16 og 20 år. Hun har organiseret nogle ting sammen med andre forældre, sådan så de har åbnet for mødesteder hjemme hos dem selv.

– Det ved jeg godt at ikke alle forældre har mulighed for at tilbyde. Men jeg peger på det som en idé og mulighed nogle forældre har, hvor man ikke behøver at involvere kommunen, sagde hun.

Natbusser og flere linjer

18-årige Otto Mortensen var allerede i sin præsentation inde på, at Enhedslisten ønsker 15 minuttersdrift på Østbanen, så det er nemmere at komme til og fra Stevns, mens SF’eren Jan Jespersen pegede på, at der skal langt flere busser, der kører på tværs i kommunen, så man også kan bevæge sig mere rundt inden for kommunegrænsen, hvis man ikke lige har en bil

– Det er vigtig, at vi får nogle flere busafgange i ydertimerne, der spiller sammen med togtiderne, lød det fra Jan Jespersen, hvilket Katja Petersen gav ham ret i:

– Vi skal også se på og analysere os frem til bedre busruter, sagde hun.

Stemningen var god i Munkegården, og arrangørerne blev rost for et godt vælgermøde. (Foto: Erik Nielsen)

Rikke Ackermann fra lokallisten Nyt Stevns forklarede, at hun selv bruger Østbanen, og at hun tit ser tomme busser, når hun tager toget.

– Det er vigtigt, at vi får nogle busruter, som folk bruger, så vi ikke bruger penge på ingenting, sagde hun.

Morten Kasper mente, at man i forbindelse med aftenarrangementer godt kunne bruge ungdomsskolens busser til at køre rundt i aftentimerne.

– Det er busser, vi har allerede, så hvorfor ikke bruge dem noget mere, sagde socialdemokraten, mens den radikale Johannes Frimodt- Møller pegede på, at det var vigtigt, at man kunne få sin cykel med i bussen.

Sidstnævnte ville i øvrigt arbejde for, at der blev indsat flere natbusser fra Køge i weekenden med fire forskellige afgangstider.

Lars Barthold Hansen fra Liberal Alliance så også behovet for flere natbusser, hvilket både ville gavne ungdommen og “de lidt ældre”, når de havde været en tur i Køge og få en lille én til halsen, så de ikke kunne køre hjem.

Det koster penge

Flere i salen påpegede, at alle forslag koster penge, så hvor skal pengene komme fra, lød det oplagte spørgsmål til politikerne, der måske har en tendens til at love lige lovligt mange ting i en valgkamp.

Liberal Alliance vil effektivisere sig til mere økonomisk råderum, mens Otto Mortensen fra Enhedslisten ikke så noget problem i at hæve skatten yderligere.

Her slog Jan Jespersen fra SF dog hælene i.

– Jeg er ikke klar til at hæve skatten mere. Jeg mener, at vi som politikere er sat i verden for at prioritere, og det er det, vi må gøre, sagde han.

Emil Larsen fra De Konservative mente, at man bør stoppe alle de store prestigeprojekter kommune har gang i og stedet bruge pengene på børn og ældre.

Flere andre emner kom op i form af spørgsmål fra salen, så det Stevns Ungdomsråds vælgermøde, som var planlagt mellem klokken 19 og 21 lige fik lov til at strækkes sig en halv time ekstra, inden mødeleder Jacob Larsen kunne sige tak for i aften.

Skriv en kommentar