(Last Updated On: 26. september 2019)

Man skal kunne flyde før man kan ro. Skoleelever havde lærerige dage i Roklubben Stevns.

Sport: Der har været ro-battle i Rødvig, da fire 8. klasser fra Skelbæk Friskole, Hotherskolen og Stevns Friskole gæstede Roklubben Stevns i uge 37.

Skoleroning efter bogen

Arrangementet er en opfølgning på samarbejdet mellem skolerne og Roklubben Stevns.

– Vi har i løbet af foråret givet introduktion til ergometerroning, lån af ergometre, klassetræning, og som for nogle af klasserne førte til deltagelse i skole Ol, fortæller roklubbens formand, Ivan Hansen.

– I roklubben gennemgår vi først den sikkerhedsinstruks som er udarbejdet i samarbejde med Dansk Forening for Rosport, og går videre til instruktion i roteknik og udpegning af det bøje afmærkede område, som eleverne skulle ro inden for. Og som ligeledes blev overvåget af klubbens to motordrevne følgebåde, forklarer Ivan Hansen.

Sikkerhed i top

Der blev roet i Edon-både, som er en bådtype som udmærker sig ved at være udstyret med pontoner, “støttehjul”, på begge sider af båden.

Det er en konstruktionen, som gør det meget vanskeligt at kæntre, men på trods af dette var det ikke alle elever som var lige trygge til at starte med. Alle kom dog på vandet i kortere eller længere tid.

– Selvom man ikke bliver verdensmester på to timer, er der ingen tvivl om en del af eleverne har talent for roning, lyder formandens dom.

Lærernes og elevernes engagement sikrede tre gode dage på stranden for klubbens 11 hjælpere og instruktører.

sky

 

Skriv en kommentar