(Last Updated On: 29. april 2019)

Det var en veloplagt og engageret Mogens Lykketoft som gave en grundig orientering om FN’s verdensmål.

Rådhuset: Det var en sprudlende tidligere formand for FN’s generalforsamling, som gav over 40 fremmødte borgere en grundig gennemgang af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Lokale verdensmål

Kommunalbestyrelsen på Stevns havde inviteret den folketingsformand og bl.a. tidligere udenrigsminister til Stevns den 23. april, som i øvrigt var Unesco-dag for bøger og desuden dagen efter FN’s dag for Moder Jord.

Så det var et ganske passende afsæt for at diskutere det store tema, og præsentere kommunens nye, såkaldte paragraf 17, stk. 4-udvalg, der skal fremme en lokal proces med verdensmålene.
Udvalgsformanden Line Krogh Lay opfordrede til at stevnsborgerne gik med i dette arbejde.

Unge og viden

Den socialdemokratiske toppolitiker Mogens Lykketoft lagde veloplagt ud med at sige, at han i fremtiden ville være aktivist, og at han glædede sig over de unges engagement i klimakampen.

– Der skal ikke være børn og unge som ikke forholder sig til verdensmålene.

Vi skal fra ABC til ph.d, lød parolen fra Mogens Lykketoft, der gennem halvanden time igen og igen fremhævede viden som nøglen til forandring og opnåelse af verdensmålene.

– Det er klart at dagsordenen handler om dem, som skal være på jorden efter os. Det skal blive tåleligere at være på kloden om 40-50 år, sagde han.

Handler om os alle

Som den 70. formand for FN’s generalforsamling styrede han vedtagelse af verdensmålene på plads i september 2015, og hans gennemgang af den beslutning bar præg af stor indsigt.

– Arbejdet haster utroligt meget, og hvis ikke vi handler i tide, især på mål 13, klimaindsatsen, så mister vi muligheden. Det er lykkes for os, Vesten, at leve i økonomisk fremgang og fred, men sådan er det ikke mange andre steder i verden.

Lykketoft fremhævede at flere af 2015-målene var nået, og at de nye 17 verdensmål, som udløber 2030, ikke “kun” handler om fattige folk, men om os alle sammen.

Ulighed i verden

Han fastholdt dog fokus på den ulige fordeling i verden.

-Vi er nødt til at udrydde fattigdom og beherske grådigheden, lød det med fremhævelse af, at få bugt med fattigdomen og opnå en fair fordeling af ressourcerne.

– Den enkle kendsgerning er, at vi er blevet tre gange så mange mennesker siden jeg blev født i 1946, og vi bruger meget mere end tidligere i forbrug. Hvis der er to milliarder i Asien, så kan de ikke få det vi har, og vi kan ikke beholde det nuværende forbrug. Den gamle model for økonomisk vækst er ikke bæredygtig, det har bl.a. Kinas udvikling lært os. Det må gøres på en ny måde, sagde Mogens Lykketoft.

Lighed mellem køn

Lykketoft nåede omkring de17 verdensmål, men kunne naturligvis ikke gå i detaljer med de tilhørende 169 delmål, men understregede flere gange de indbyrdes måls sammenhæng med at bekæmpe ulighed mellem folk og lande, og opnå lighed mellem kønnene.

– Hvis ikke klimaforandringer bliver stoppet, så får vi ikke gjort noget ved at det andet, fattigdom, sundhed, ligestilling, sult, ulighed og alle de andre mål.

Mulighederne er al for forskellige for mange mennesker. Uligheden er for stor mellem f.eks. piger og drenge. Verden ville være 25 procent rigere hvis den ulighed blev afskaffet.

Samtidig med at vi udrydder fattigdom, så vokser uligheden mellem top og bund. Vi har en verdensuorden hvor trækprocenten for multimilliardærer er lavere end for os, som er her i dag.

– Man må have internationalt samarbejde mod negativ skattetænkning, lød det fra den tidligere finans- og skatteminister.

Erstat affald med genbrug

Han talte også om investeringer og omstillinger til ny energi, om at halvdelen af de værktøjer, som der er brug for ikke er opfundet endnu, hvorfor stater og virksomheder skal slå kludene sammen. Forpligtende adfærd, kaldte han behovet for nye teknologiske gennembrud.

Lykketoft vil desuden afskaffe begrebet affald og erstatte det med genbrug.

– Vi har troet at ressourcerne er ubegrænsede og at fordelingen derfor er ligegyldig, det mantra er i virkeligheden det omvendte, lød en anden af de mange effektive oneliners fra Lykketoft.

Bæredygtige virksomheder

Kommunerne kan gøre utroligt meget med bl.a. deres indkøbspolitik. Det offentlige kan bidrage til at opdyrke virksomheder, som er bæredygtige f.eks. med de normer der stilles, var et andet af Lykketofts pointer.

– Markedskræfterne klarer ikke dette alene, krav til bæredygtighed er nødvendigt. Og så skal vi have en skattepolitik, som understøtter dette. Der er stadig nogle politikere som tror, at der er modstrid mellem at redde den næste generation og blive valgt, sagde han med et smil rettet mod den kommende valgkamp.

Kommuner og borgere

Det handler om en blanding af politisk forståelse, individuel handling og teknologisk udvikling, opsummerede den tidligere minister.

– Partnerskaber mellem staten og virksomheder, mellem borgere og kommuner. Men vi er der ikke endnu. Civilsamfundet skal på banen. Jeg tror, at det går hurtigere i kommunerne end på Christiansborg. Godgørenhed er godt, men skat er nødvendig.

– At stille højere krav til os selv er ikke bare masochisme, det er erhvervsudvikling. Kommunerne kan anspore til dette. De har millioner af kroner til at sætte normer for byggeri og reguleringer af markedet. De kan starte med indkøbspolitikken og stille krav til deres leverandører.

Stevns skal i gang

Og hermed var ordet lagt over til kommunalbestyrelsesmedlem Line Krogh Lay, som formand for det nye kommunale udvalg.

– Tak til Lykketoft for at perspektivere FN’s verdensmål. Du har zoomet ud, vi skal zoome ind. Vi skal ikke se kortsigtet, vi skal se fremad, og være bevidst om hvor og hvad vi kan gøre med verdensmålene i Stevns Kommune, sagde Line Krogh Lay.

Der er afsat 1,2 mio. kroner over de næste fire år, således at rammerne og den politiske beslutning sker i år; i 2020 starter præsentation og yderligere borgerinddragelse, og i 2021-22 håber Line Krogh Lay på, at der vil komme konkrete projekter på bordet.

sky

Glimt fra debatten om FN’s verdensmål

Sejer Folke (Ø): Der mangler nogen som kommer med en statsmandsdagsorden og stiller både mål og krav.

En tilhører: Jeg synes, at Lykketoft skal have ros for netop en statsmandstale.

Biblioteksleder May-Britt Diechmann: Jeg vil opfordre udvalget til at tage det kulturelle aspekt med.

Line Krogh Lay (R) : En god idé, Vi bør måske indgå en dialog med kulturinstitutionerne på Stevns.

En tilhører: talte for kødfrie dage. „Det fik vi i min barndom, og vi lever da i bedste velgående.”

Mogens Lykketoft: Jeg deltog i et World Economic Forum i Davos, hvor Obamas kok satte fokus på madspild, og serverede kun bøf til hver anden deltager, de andre fik et mindre stykke kylling. 30 pct. af det som vi tager fra jorden og havet går til spilde.

Ellen Knudsen (C) : Vi skal være bedre til at være forbilleder og udvalget bør formidler resultatet til specielt de unge.

 

Skriv en kommentar