(Last Updated On: 28. februar 2017)

Politikerne har netop meldt ud, at de med den nye naturpakke vejrer morgenluft for omfartsvejen. Men er det ikke snarere ønsketænkning for at kunne fortsætte byggeri i og omkring Strøby Egede og få de lokalplaner igennem, som kommunen har mødt så meget modstand på, at de foreløbig er trukket tilbage.

Her er lidt kendsgerninger:

Stevns Kommune betalte for en del år tilbage – det var sidst, omfartsvejen var på tale – COWI store penge for en VVM-redegørelse.

I rapporten kan man læse, at der på den strækning, hvor kommunen ønsker at anlægge en omfartsvej, er to rigkær (bevaringsværdig naturtype). Det blev derfor konkluderet, at der kun kan gives tilladelse, hvis: 1. Vejen lægges på en bro over hele ådalen og 2. Der udpeges erstatningsnatur. Og selv da, skal der søges tilladelse i EU, som måske ikke vil give den.

Kommunen søgte dengang at udpege erstatningsnatur, men den kan ikke findes i og omkring Tryggevælde Ådal, da Roskilde Amt udpegede samtlige rigkær for mange år siden.

Der er enge, som ikke er med i udpegningen. Det skyldes, at de er fyldt op med savsmuldaffald fra Junckers Savværk, og derfor aldrig kan udvikle sig til rigkær, trods beliggenhed. Det bliver meget svært at finde erstatningsnatur.

Efter afslaget fra Naturklagenævnet betalte kommunen en uvildig biolog for at undersøge området og en gang for alle afslutte sagen om en omfartsvej. Han konkluderede som COWI: Der er rigkær på de pågældende steder, hvorfor vejen ikke kan anlægges der.

Det er tydeligt gengivet i avisens omtale af sagen, at kommunerne kan søge om udtagelse for arealer, som kan udtages af beskyttelsesområderne »uden at skade de arter og naturtyper«, som er grundlaget for udpegningen.

Foreningen Tryggevælde- og Stevns Ådal vil igen, igen gøre opmærksom på, at det er påvist op til flere gange, at de arter og naturtyper, som området er udpeget for at bevare, findes på det areal, som vejen skal skære igennem. Det vil således ikke være mulige at tage netop disse arealer ud af udpegningen. Da de ligger langs med åen, vil det heller ikke hjælpe at flytte vejarealet lidt mod nord eller syd.

Det er ikke muligt på den måde at løse de trafikproblemer igennem Strøby Egede, som Stevns Kommune i høj grad selv er med til at skabe.

Er det ikke på tide, at vi anerkender kendsgerningerne, respekterer mange borgeres og foreningens ønsker om et åbent landskab og en fri udsigt over ådalen og i stedet bruger pengene på at forbedre naturen i ådalen (som har potentiale til at blive af international status) og til at sikre trafikken igennem Strøby Egede, også for de bløde trafikanter.

Med venlig hilsen
Inge Ambus
på vegne af Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse

 

Skriv en kommentar