(Last Updated On: 23. august 2019)

Jeg tvivler ikke på, at dem, der kommer i de private fitnesscentre, er glade for at komme der – ellers blev de vel væk – men du har ikke belæg for at påstå, at en nedlæggelse af det kommunale tilbud ikke vil medføre, at en del, navnlig ældre, vil holde op med at motionere med de negative konsekvenser det har. 51 brugere har på få dage skrevet under, vi har ikke været ude i det offentlige rum for at få underskrifter.

Der er flere grunde til det: en objektiv er prisen. For en pensionist vil merudgiften til Fit og Sund være cirka 1.400 kroner årligt. Hvor mange folkepensionister kan sige skidt pyt til det? Fit og Sunds tilbud er mere omfattende end det kommunale, men det er tilbud, som vi ikke har brug for og derfor ikke ønsker at betale for.

Subjektivt set er lokalerne grimme og uinspirerende for os – det kan selvfølgelig diskuteres.

Det kommunale tilbud er ikke konkurrenceforvridende. Der er, som det fremgår af ovenstående, tale om forskellige målgrupper. Derfor kan man konstatere, at det kommunale tilbud ikke har forhindret det private initiativ i at blomstre – så længe det varer.

Vi undrer os også over, at der på borgermødet ikke var én eneste politiker, der bare antydede, at det kommende halbyggeri skulle være uden motionscenter. Der var en diskussion om, hvornår den nuværende hal skulle nedrives og det var alt. Hvor er respekten for det medlevende demokrati?

Sundhedsudgifter vil fremover blive en stadig større udfordring for kommunekassen, en udfordring der kun kan mindskes ved langsigtet at satse på forebyggelse, det vil sige belastning af muskler og kredsløb.

Når den svære prioritering skal foretages, må man vægte sundhed frem for fornøjelse, det er ansvarlig økonomi.

Hvis politikerleden skal mindskes, og det skal den, kræver det politikere, der kommunikerer ærligt i stedet for at gemme sig i udvalg.

Med venlig hilsen

Niels Hansen
Gl. Køgevej 32
Klippinge

Skriv en kommentar