(Last Updated On: 13. august 2019)

Det er med stor undren, at vi har erfaret, at motionscentret i det kommende halbyggeri i St Heddinge har en meget lav prioritet.

På borgermødet i Stevnshallen var der ellers bred enighed om, at motionsdelen var en vigtig del af sundhedssystemet, også i byggeperioden.

Motionens gavnlige indflydelse på den almene sundhedstilstand er veldokumenteret, dertil skal lægges, at kommunerne pålægges flere og flere opgaver i forbindelse med genoptræning og forebyggelse.

Motionscentret i St Heddinge har mange forskellige brugere, lige fra almindelige motionister til medborgere med alvorlige kroniske lidelser.

Der er ikke ret mange af de nuværende brugere, der af forskellige grunde vil benytte sig af et kommercielt fitnesscenter.

Dette vil ganske givet føre til sygelighed og øgede sundhedsudgifter i løbet af ret kort tid.

Det kan ikke være meningen, at kommercielle aktører skal fortrænge et velfungerende kommunalt tilbud.

Hvem kan i øvrigt garantere, at de kommercielle centre vil være til rådighed for tid og evighed? De flytter efter forgodtbefindende.

Tænk også på alle de konkurser, der har været blandt private udbydere af hjemmepleje.

Kommunen er den eneste aktør der kan sikre det nødvendige, stabile motionstilbud.

Det er vort skøn, at motionisternes brugerbetaling er betydelig i forhold til andres, der behøver ikke investeres i nye maskiner, de eksisterende er gode nok.

Vi opfordrer til, at menigmands motionsmuligheder topprioriteres.

På vegne af en fast brugergruppe af motionscentret
Niels Hansen
Gl. Køgevej 32
Klippinge

Skriv en kommentar