(Last Updated On: 28. marts 2017)

Det stigende antal mountainbikere, der dagligt cykler i Bøgeskoven ved Gjorslev Gods, er et problem for skovens råvildt og rovfugle – og generende for nogle af skovens øvrige gæster

Gjorslev Bøgeskov: Godsejer Peter Henrik Tesdorpf, der også er lodsejer af Gjorslev Bøgeskov, modtager et stigende antal klager over mountainbikernes adfærd i skoven. Både fra gående skovgæster og jagtlejerne.

Han er samtidig bekymret for skovens råvildt og rovfugle, som let bliver forstyrret, når et hold mountainbikere kommer for tæt på.

God stil i naturen

For en mountainbiker gælder det både om at køre stærkt på cyklen og at blive udfordret i et kuperet og svært fremkommeligt terræn. Oftest kører rytterne sammen i grupper, som advarer hinanden med høje råb, om at passe på de andre skovgæster, de møder på stierne.

Denne adfærd kan være forstyrrende for såvel dyrelivet i skoven og for de tobenede besøgende, som gerne vil nyde skovens dybe, stille ro.

Danmarks Cykleunion, Naturstyrelsen, Danmarks Idrætsforbund, DGI og Friluftsrådet har samlet en række regler og gode råd til mountainbikere i »Mountainbikernes naturlov«. Den fortæller både, hvad der er tilladt, og hvad der er god stil i naturen.

Stillezoner for dyrene

For meget færdsel og for mange forstyrrelser generer både skovens rovfugle og råvildt. De har brug for stillezoner i skoven, både for at få ynglefred og for dyrenes generelle trivsel.

Hos Danmarks Ornitologisk Forening foreslår man derfor, at der bliver oprettet områder med stillezoner, hvor dyrelivet og de mere fredelige rekreative aktiviteter kan få fred og ro, mens der i andre skovområder gives muligheder for de særligt forstyrrende aktiviteter.

Skilte på vej

Gjorslev Bøgeskov er en privatejet skov, og det er ejeren som fastsætter reglerne for færdsel.

– I Bøgeskoven må mountainbikere kun køre på bilfaste veje og på kondistien, mens Gjorslevstien langs vandet kun er for gående, understreger godsejeren.

Peter Henrik Tesdorf har nu bestilt skilte, som fortæller, hvor mountainbikerne må køre på deres cykler. Så snart de bliver leveret, vil han sørge for opsætning på udvalgte steder i og ved skoven.

Indtil da håber godsejeren, at mountainbikerne vil vise mere hensyn og kun køre på de tilladte bilfaste veje samt kondistien, der ligger ved Traktørstedet.
rmh

De tre naturlove, som den gode mountainbiker altid overholder.

1. Kør hvor du må

  • I naturen må du kun cykle på veje og stier.
  • Undgå at køre på afmærkede ridestier, vandreruter o.l. uden for skovvejene.
  • Kør ikke på fortidsminder, gravhøje, diger og trapper.
  • Kør ikke i private skove fra solnedgang til kl. 6 næste morgen.

2. Kør ansvarligt

  • Tilpas din fart, og hold afstand – færdselsloven gælder også i naturen.
  • Cykel sammen – husk hjelm, telefon, 112-app og sygesikringskort.
  • Skån sporet i meget våde perioder, brug kun de robuste spor og skovvejene.

3. Vis hensyn

  • Kør i roligt tempo, når du møder andre skovgæster. Brug evt. ringeklokken i god tid – eller et verbalt »ding-ding«.
  • Smid ikke dit affald i naturen.
  • Undgå steder, hvor der er mange skovgæster, og værn om dyr og planter.

Mountainbikernes naturlov er formuleret af Danmarks Cykle Union, Naturstyrelsen, DGI og Friluftsrådet.

 

Skriv en kommentar