(Last Updated On: 24. september 2020)

Advokat Martin Steen Andersen er ny formand for Østsjællands Museumsforening. (Arkivfoto)

Navne: Østsjællands Museumsforening afholdt en forsinket generalforsamling på museet i Faxe den 14. september.

Bliver venneforening

I sin beretning fortalte den afgående formand Jens Carl Jørgensen, at bestyrelsen har tanker om at omdanne foreningen til en venneforening direkte under museet, set i lyset af, at museet har nogle meget interessante foredragsrækker som foreningen ikke kan eller vil konkurrere med.

Beretningen blev godkendt med akklamation, og der var ingen indsigelser mod bestyrelsens planer.

Martin Steen Andersen

Tre medlemmer af bestyrelsen var på valg: Jens Carl Jørgensen, Martin Steen Andersen og Poul Christiansen.

De to første blev genvalgt uden modkandidater. Poul Christiansen havde meddelt at han ikke ønskede at genopstille. Der var ingen anden kandidat, hvorfor bestyrelsen fortsætter med en vakant plads.

Formanden afsluttede generalforsamlingen med at takke Poul Christiansen for hans store indsats i bestyrelsen gennem 12 år.

Ved den efterfølgende konstituering blev Martin Steen Andersen valgt som formand, mens Inger Andersen blev næstformand og Jens Carl Jørgensen overtog kassererposten. Øvrige medlemmer af bestyrelsen er Anna-Marie Ulstrup, Peer B. Höyer og Kurt Jacobsen, mens Søren Lindehøj Jensen er suppleant.
sky

Skriv en kommentar