(Last Updated On: 6. maj 2021)

Køer skal ha’ det godt og deres ejere ligeledes.

Det er nu set og beskrevet i flere omgange i medierne, at på Stevns er der et fint forhold mellem musik og dyrehold, og rigtig godt for det. Dyrene har fået deres opmærksomhed og ejerne ligeså.

Flot arbejde.

Således kan det kun være glædeligt, hvis opmærksomheden nu går fra køernes velbefindende til en overvejelse af, om vore ældre medborgere, både de selvhjulpne og plejehjemsbeboerne, mon ikke kan tildeles samme opmærksomhed fra et kommunalt hold.

’Socialdemokratiet vil styrke samarbejdet mellem Stevns kommune og de frivilliges indsats, så tilbuddene til vores ældre bliver flere og stærkere’.

Det står i valgprogrammet, fordi det betyder meget, at det kommunale budget, både nu og fremover, rummer det, der skal til bag en stærk velfærdspolitik.

Kurt Jacobsen
Vedskovvej 4
Klippinge

Skriv en kommentar