(Last Updated On: 3. marts 2022)

290 underskrifter blev torsdag morgen i sidste uge afleveret til borgmester Henning Urban Dam.

Af Erik Nielsen

Store Heddinge: Fire borgere, som er involveret i at bevare en grøn oase i nabolaget ud for Kystvejen ved Strøby Ladeplads afleverede i sidste uge protest-underskrifter mod en planlagt udstykning af det kommunale område til sommerhusgrunde.

Klokken 8.30 torsdag morgen modtog borgmester Henning Urban Dam (S) 290 underskrifter ved indgangen til rådhuset i Store Heddinge. Området, der oprindeligt var planlagt til etablering af en lystbådehavn og rekreativt areal, har igennem nogen tid været genstand for politisk opmærksomhed, da salget af arealet også indgår i dette års budget, som blev vedtaget af et bredt flertal sidste år.

– Jeg vil gå videre med underskrifterne, og I skal vide, at vi stadigvæk lytter til, hvad I har at sige, i forhold til hvordan området skal udvikles, sagde borgmesteren til de fire fremmødte, hvor John Bramm var den, som afleverede protesterne og gav dem nogle ord med på vejen.

Han sagde blandt andet, at man ikke har følt sig tryg ved den måde kommunen har håndteret sagen på. Borgerne i nærområdet føler, at de er blevet en del af en drejebog, hvor handlingen måske stadig er til debat, men hvor plottet og slutningen er skrevet på forhånd.

– Vi vil også gerne protestere imod, at »indkaldelsen af ideer og forslag« kun er sendt ud til et meget begrænset antal borgere via e-Boks, sagde John Bramm til borgmesteren.

Skriv en kommentar