(Last Updated On: 19. maj 2020)

Pernille Plantener viser rundt i den gamle frugtplantage.

Havnelev: Lidt udenfor landsbyen Havnelev, på Vissemosevej 14, ligger lidt tilbagetrukket fra vejen en gammel gulmalet landejendom med tilhørende seks hektar skøn oase af grøn natur. Her er et frodigt og varieret plante- og dyreliv – og ikke mindst er her masser af fred og ro.

Engang lå her en planteskole, og i 1950’erne blev stedet omdannet til en stor frugtplantage med blandt andet Stevnskirsebærtræer på rad og række. Plantagen, som frem til 1999 var leveringsdygtig udi de smagfulde, små stevnsbær til blandt andet Heering, har siden fået lov at vokse sig mere vild.

Bofællesskab med god plads

Og i 2015 blevet stedet, der også inkluderer to beboelige længer, en ladebygning og en separat frugtlagerbygning med kælder og første sal, købt af fire kvinder i fællesskab.

– Vi havde alle på forskellig vis nogle drømme og visioner, som krævede plads og jord. Selvom Stevns oprindeligt slet ikke var i vores radar, så faldt vi straks for stedet her, da vi blev præsenteret for det, fortæller Pernille Plantener, der er uddannet landmand og i mange år arbejdede som landbrugskonsulent for Gefion.

Pernille boede i Korsør, og i bofællesskabet bor desuden Annette, der flyttede hertil fra Skælskør. Annette, der oprindeligt er snedkeruddannet, arbejder i dag med dyrkningsformen permakultur og ejer virksomheden ’Stjernemälden’. Bofællesskabet tæller desuden en dyrlæge og en embedskvinde, der begge er kommet hele vejen fra Lolland til Havnelev.

Selvom ingen af de fire tilflyttere umiddelbart har haft nogen tilknytning til den stevnske halvø, har det alligevel vist sig, at Annettes morfar kom fra Rødvig, mens Pernilles farmor har boet i Frøslev.

Ønske om selvforsyning

Annette, hyrdehunden Bowie og Pernille i skovhaven.

Siden 2015 har der været stor aktivitet i den gamle frugtplantage, der fortsat giver næring til en del af de gamle Stevnskirsebær. Udover forskellige løv- og frugttræer, er der rundt omkring på de seks hektar jord både en køkkenhave, permakulturdyrkning og en skovhave, for selvforsyning er et fælles mål for alle i bofællesskabet.

Her er også en idyllisk sø, som er et resultat af afvandingsprojektet ’Havnelevrenden’, iværksat af Stevns kommune for nogle år siden. I søen kan man fiske efter karper – eller man kan vælge blot at sidde ved bredden og se på det rige fugle- og insektliv.

Gennem det høje græs risler en lille, snoet bæk sig rundt i plantagen, hvor man også finder broovergange, bålplads og bænke. Desuden er her bistader samt fleksible folde til får, lam og tre New Forrest ponyer.

Senest ankommet til bofællesskabet er en lille shetlandspony, som børnebørnene allerede har stor glæde af. Det samme gælder de nyligt udklækkede kyllinger og deres hønemor, som piler rundt i hønsegården lige ved siden af det gamle frugtlager.

– Her er mere skønhed end til bare os fire, siger Pernille Plantener og kigger sig omkring, mens hendes hyrdehund, border collien Bowie, springer rundt omkring os i det høje græs.

LAG-midler til renovering

Det nyistandsatte og nyindrettede kursuslokale i det tidligere frugtlager.

Derfor er Pernille Plantener da også rigtig glad for nu at kunne åbne op for første sæson af hendes nye kursusvirksomhed på stedet. ’Frugtlageret’ hedder den, og rammen bliver – udover de seks hektar natur – også førstesalen i det gamle frugtlager, som hun og Annette det seneste års tid har haft travlt med at sætte i stand med både nyt tag, nyt gulv og loft samt nymalede vægge.

Rummet er i midten indrettet med stole placeret i rundkreds, med plads til op til 20 kursister, når det igen bliver tilladt. I et hjørne står der et udvalg af musikinstrumenter, mens et andet hjørne er hyggeligt indrettet med en gammel sofa og lænestole. På væggene hænger forskellige malerier, blandt andet et med motiv af den gamle kirke i Højerup.

Dele af istandsættelsen er finansieret af LAG-midler, som Pernille Plantener i en fællesansøgning med Annettes virksomhed Stjernemälden sidste år fik tildelt 124.000 kroner fra. Pengene skal udover etablering af kursuslokalet også bruges på shelter, bålhus og flere borde og bænke rundt om i plantagen, der kommer til i løbet af året.

Åbningsfest udskudt til 2021

Fåreflokken på tre blev i år udvidet med seks lam.

Pernille Plantener, der også er uddannet coach og konfliktmægler, har siden 2013 været selvstændig. Udover at være tilknyttet Rigspolitiet som konfliktmægler, arbejder hun med coaching, undervisning og afholdelse af kurser i både Danmark og udlandet.

– Jeg har i mange år haft stor rejseaktivitet, men jeg er blevet træt af de mange ture til udlandet. Jeg glæder mig over at kunne være meget mere hjemme, fortæller Pernille Plantener.

Med sin nye kursusvirksomhed ’Frugtlageret’ udbyder Pernille Plantener kurser, der som fællesnævner har forbindelse mellem hjerne og hjerte, og mellem jord, dyr, planter og mennesker.

Egentlig var der lagt op til stor åbnings- og indvielsesfest den 2. maj, men situationen med corona har gjort, at festlighederne må vente. De bliver i stedet skubbet til den sidste lørdag i april næste år.

Gratis øvegruppe begynder nu

De planlagte datoer for kurser og workshops i indeværende år har Pernille Plantener til gengæld valgt at holde fast i.

Allerede den 26. maj finder første aktivitet sted. Det handler om en åben, gratis gruppe, der sidste tirsdag hver måned mødes tre timer for at træne ærlig og direkte kommunikation med nærvær.

Der er også heldagskurser med forskelligt indhold, blandt andet kurset ’Naturen Udefra Ind’, som bliver en hel dag i naturen med fordybelse og fokus på sanserne.

En anden workshop er for børn i alderen 3 til 8 år, som sammen med en eller begge forældre kan gå på oplevelse og undres sammen i naturen.

Hos Pernille Plantener og Frugtlageret kan man også arbejde med familieopstillinger, overgangsritualer samt handlekraft under en klimakrise.

Se datoer for de planlagte kurser nedenfor og læs mere om kursernes indhold og priser på frugtlager.dk eller businessbyheart.dk.

Kursusoversigt:

Empati, nærvær og grænser

  • Sidste tirsdag i hver måned

Naturen Udefra Ind

  • 14. juni og 3. juli

Familieopstillinger

  • 12. juni og 7. august

Fortvivlelse og handlekraft

  • 21. juni og 10. oktober

Børn, natur og nærvær

  • 16. juli og 13. august

Overgangsritual for kvinder 45+

  • 29. august

Forhåbningen er, at såvel lokale som turister får lyst til at kigge forbi den gamle frugtplantage. Pernille Plantener er meget åben over for nye idéer og samarbejder godt med Rødvig Ferieby om overnatning og større kurser. Hun har god dialog og sparring med Stevns Erhvervsråd og er også blevet verdensarvspartner.
(Fotos: Rikke Michael Hansen)
rmh

Skriv en kommentar