(Last Updated On: 4. januar 2022)

Menighedsrådsformand tror på åbning sommeren 2022

Arkæologer fra Nationalmuseet kunne midt i december afslutte deres arbejde efter fortidsfund i Strøby Kirke.

Dermed skulle det være muligt at fortsætte renoveringsarbejdet i den hårdt ramte kirke, der i foråret 2015 blev lukket på grund af fund af skimmelsvamp, og efterfølgende blev ramt af kampe om bevillinger, konsulentrapporter og intern splid i menighedsrådet, indtil sidste rådsvalg, hvor ny formand og nyt råd satte sig ved bordenden, og fik gang i arbejdet med at genåbne kirken efter 6 år.

Arkæologers udgravningsarbejde i Strøby Kirke er slut, og renoveringsarbejdet kan fortsætte. (Foto: Nationalmuseet)

Effektivt arbejde

Under det indvendige renoveringsarbejde stødte man på et knoglefund under våbenhuset, og i sådanne tilfælde er man forpligtiget til at kontakte Nationalmuseets arkæologer.

Nationalmuseet har nu afsluttet udgravningen af gulvet i Strøby Kirke, og endda langt hurtigere end forventet. Man havde oprindeligt kalkuleret med, at udgravningen ville være en opgave for syv medarbejdere i 10 uger. Men det viste sig, at den kunne klares af tre-fire arkæologer i løbet af seks uger.

Da arkæologerne rykkede ud, rykkede håndværkerne ind for at genopbygge gulvet med varmeinstallationer, og inden jul blev gulvet støbt færdigt, fortæller menighedsrådets formand Jan Østerskov.

– Det effektive arbejde styrker vores tro på, at det lykkes at genåbne Strøby Kirke med en festgudstjeneste 3. juli 2022, siger han og oplyser endvidere, at menighedsrådet har planer om en få lavet en lille inskription i gulvet til minde om denne totalrenovering, som sker i 100-året for den seneste store renovering af kirken i 1921.

Meget at gøre

Inden kirken genåbner, skal meget dog gøres: Væggene skal kalkes, døbefonten flyttes fra korbuen til kirkeskibet, og der skal vælges og købes stole. Orglet og pulpituret skal sættes i stand, og prædikestolen skal pakkes ud af den indpakning, der har skærmet den under renoveringen.

Alteret og knæfaldet skal på plads igen. Under renoveringen af kirken har det historiske inventar været opbevaret i en særlig klima-container, hvor temperatur og luftfugtighed er konstant.

Bænkegavlene fra de oprindelige bænkestader får en ny funktion som vægdekoration i tårnrummet. Endelig skal de renoverede indgangsdøre i våbenhus og sideskib monteres igen.

– Økonomien er endnu ikke endelig afklaret. Udgifterne til håndværkerne holder sig foreløbigt indenfor budgettet. Måske er der endda lidt luft, siger Jan Østerskov.

Nationalmuseet stødte på særligt bevaringsværdige gulvlag i våbenhuset, som skal bevares for eftertiden. Det har givet uforudsete tekniske udfordringer med den nye gulvkonstruktion. Løsningen er blevet, at gulvet i våbenhuset kommer til at hælde en anelse ind mod kirkerummet. Forskrifterne for tilgængelighed bliver selvfølgelig overholdt, så f.eks. kørestolsbrugere let kan komme ind og ud af kirken.

Spændende fund

Arkæologernes udgravningsarbejde afslørede mange interessante fund.

– Flere begravelser og flere lag mørtelgulve er kommet frem i dagens lys. Arkæologerne har også fundet flere såkaldte borgerkrigsmønter og nogle stykker kobberbeslag til beklædning. Helt som forventet, men ikke mindre interessant af den grund, kom fundamenterne til de murede vægbænke fra den oprindelige romanske kirke også til syne under kirkegulvet, fortæller formand for menighedsrådet Jan Østerskov.

Medarbejderne fra Nationalmuseet har skrevet en rapport om arbejdet og om fundene i Strøby Kirke. Efter nytår offentliggøres rapporten eller der lægges link ud til den på Nordstevns Pastorats hjemmeside 3kirker1å.dk.
sky

Skriv en kommentar