(Last Updated On: 31. maj 2017)

Stevns Klint fredningen blev en skuffelse. Vi ønskede beskyttelse af det unikke og sjældne kalkoverdrev på klinteprofilen – vi fik intet. Fredningsnævnet ville ikke naturen! Vi havde en sti – vi fik en sti. Vi har intet fået ud af fredningen, andet end en masse ballade i lokalsamfundet.

Og nu ønsker kommunen ikke at påklage afgørelsen, hvilket er overraskende. Det var kommunen, der rejste fredningssagen for at beskytte klinten og den enestående natur. Hvorfor følger de ikke sagen til dørs? For hvad er det lige, kommunen ønsker at bevare for eftertiden og vise frem for os, der bor her og turisterne? En sti?

Hvad var der lige med det kalkoverdrev? Kalkoverdrevet finder vi ude på klinteprofilen. Kalkoverdrev er en meget sjælden naturtype, som findes meget få steder i Danmark. Naturtypen er blevet sjælden, fordi den ikke kan harmonere med den nutidige landbrugsmæssige drift. Naturtypen er følsom overfor sprøjtegifte og gødskning.

Derfor var det nødvendigt, hvis man ville beskytte kalkoverdrevet fremadrettet på klinteprofilen at udlægge en beskyttelseszone. Formålet med zonen på de 25 meter var, at den skulle virke som en buffer. Undersøgelser fra Århus Universitet viser, at der i en afstand af mindst 25 meter er negative påvirkninger fra den landbrugsmæssige drift ind på kalkoverdrevet.

Ærgerligt, vil mange sige, at vi ikke fik beskyttet denne sjældne naturtype med sine særlige dyre- og plantearter. Kalkoverdrevet på klinten er noget unikt, som vi ville kunne have vist frem, som noget specielt for Stevns.

Men der er stadig håb, for jeg håber, at så mange som muligt vil påklage afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet over, at Fredningsnævnet har fjernet beskyttelsen af kalkoverdrevet. Der er frist 1. juni 2017.

Med venlig hilsen
Anita Pedersen
Hærvejen 10
4660 Store Heddinge

 

Skriv en kommentar