(Last Updated On: 19. juli 2021)

Stevns Kommune: Grænseværdien overholdes

 

(Foto: Klaus Slavensky)

Vandboringer: Danmarks Naturfredningsforening (DN) har offentliggjort en ny opgørelse, som viser, at der aldrig før er fundet så mange rester af giftrester i vandværkernes drikkevandsboringer i Danmark.

DN: Gift i 20 boringer

Opgørelsen viser, at der i 2020 og de første måneder af 2021, blev fundet giftrester i over halvdelen af vandværkernes drikkevandsboringer.
For Stevns’ vedkommende står der: ”I 51,3 pct. af kommunens drikkevandsboringer er der fundet rester af sprøjtegift. De seneste 5 år har myndighederne undersøgt 39 drikkevandsboringer i Stevns Kommune. Der var fund af sprøjtegift i 20 boringer, heraf 3 over grænseværdien.”

Holder øje med tendens

Stevnsbladet har kontaktet natur- og miljømedarbejder Sanne Bagge Petersen fra Stevns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning, og spurgt om hun kan genkende disse tal?
– Jeg kender ikke baggrunden for undersøgelsen, og kan derfor ikke svare på hvad det er for boringer, som der er undersøgt og hvem der har undersøgt dem, siger Sanne Bagge Petersen, og på spørgsmålet om hvad Stevns Kommune gør når sådanne situationer og fund findes, lyder svaret:
– Så længe at vandet ikke overskrider drikkevandskvalitetskriteriet for pesticider, så gør vi ikke yderligere andet end at holde øje med udviklingen og tendensen.

Dialog med vandværker

”Vil det sige, at der ikke forvaltningen bekendt har været fund af sprøjtegift i 3 boringer, som overskrider grænseværdien i perioden 2020 plus starten af 2021?”
– Der kan godt være høje værdier af pesticider i boringerne, men hvis vandværket har flere boringer, så kan de blande sig ud af det og derved overholder de grænseværdien for drikkevandet. Alle analyser er offentligt tilgængelige, så det er dem som DN har taget udgangspunkt i, forklarer Sanne Bagge Petersen.
”Betyder det, at hvis der konstateres overskridelse af grænseværdien, som der ifølge DN. og måske jeres egne oplysninger, er sket i 3 tilfælde, så er det klaret ved at blande det forurenede drikkevand med rent vand?
– Der er ikke drikkevandskvalitetskrav på vandet fra boringer. Der er først et kvalitetskrav på det vand, som skal leveres til forbrugerne. Og ja, man blander vandet fra forskellige boringer. Nogle kan have pesticider, andre boringer kan have et højt indhold af naturligt forekommende stoffer som f.eks. fluorid. På den måde kan man overholde drikkevandskvalitetskravet, oplyser hun.
”Sker det automatisk eller er det noget som forvaltningen kræver og holder opsyn med?”
– Vi har en dialog med vandværkerne omkring det og både dem og vi er interesserede i at det overholdes, slutter Sanne Bagge Petersen.

sky

Skriv en kommentar