(Last Updated On: 11. marts 2020)

Fire foreninger danner fælles front

Det var ikke nemt at komme over Tryggevælde Å, da repræsentanter fra fire foreninger præsenterede ønsket om en naturpark i Ådalen.
Fra venstre:
Anita Schleef, Michael Kruse, Sejer Folke, Søren Svensson og Julie Stenderup.
(Foto: Klaus Slavensky)

Stevns: En række ildsjæle fra fire forskellige foreninger på Stevns, har oprettet en koordineringsgruppe, som skal arbejde for at Stevns får en naturpark på naturens præmisser.

„Beskyt Ådalen”

Det er folk fra Danmarks Naturfredningsforening, Borgergruppen for beskyttelse af engen og Tryggevælde Ådal mod byggeri, Ådalens Venner og Vandreture på det skønne Stevns, og initiativet er for at støtte kommunens arbejde med en naturpark.

“Beskyt Ådalen”, kalder de deres samarbejdsprojekt, som alle kan deltage i, for det er ikke forbeholdt medlemmer af de fire foreninger, at skabe et unikt naturområde, siger en af initiativtagerne, Julie Stenderup.

– Det vil blive en stor turistattraktion, som skal være bæredygtig. En kvalitetsoplevelse, understreger hun.

Vand, vand og vand

Repræsentanterne fra de fire foreninger står ved Tryggevælde Å, i Strøby bag kirken, hvor man normalt kan gå over broen, over markerne til St. Tårnby.

Men ikke i dag den 4. marts, hvor det meste af broen, marker og sti er forsvundet under vandoverfladen, og småfuglene erstattet af mindre flokke af havmåger.

– Det er et helt specielt område, fortæller Michael Løvendal Kruse fra Danmarks Naturfredningsforening.

– Åen er et slags spor fra sidste istid, da store gletsjere gled hen over landet og udnyttede sprækker i kridtblokken under Stevns, og når sluserne ved Prambroen lukker på grund af pres fra havet, så stiger åen, forklarer han.

Lad vandet stige

Vi ser ud over noget som ligner Vadehavet, og Tryggevælde Å er blevet mindst 200 meter bred og har oversvømmet markerne på begge sider af åen, hvilket får Søren Svensson fra ’skønne vandreture’ til at udbryde: “Vandet skal have lov til at stige”.

Og det er projektets mantra: Fortidens synder skal ikke fortsætte.

– Vi vil styrke den rigdom som er blandt dyr og planter i Ådalen, men vi har ikke alle svar i øjeblikket. Det er derfor vil ønsker at koordinere på tværs af foreningerne, siger Anita Schleef, som sammen med Julie Stenderup har lavet Facebook-siden “Bevar Ådalen”.

Bakker kommuneplan op

Flere af Stevns Kommunes politikere har støttet planer om en naturpark i Ådalen.

Og initiativet med en koordineringsgruppe skal ses som en opbakning til tanken om en Naturpark.

– Vil vi gerne sikre, at forløbet omkring skabelsen af naturparken bliver lokalt forankret og best practice, siger Julie Stenderup.

Der iværksættes nu en række aktiviteter og arrangementer under “Beskyt Ådalen”, som bl.a. skal sikrer og styrke artsrigdom, biodiversitet blandt vilde planter og dyr, reducerer udledningen af Co2, genskabe ådalens oprindelige hydrologi og i det hele taget få lavet et stort, sammenhængende og tværkommunalt areal: en naturpark.

Støtte fra EU og stat

Kommunalbestyrelsesmedlemmet, Sejer Folke (Ø), er med i gruppen, hvor det er naturligt at spørge til hvordan politikerne sikre opfyldelsen af et så ambitiøst projekt, som vil omfatte udtagning af intensivt dyrket landbrugsjord til fordel for mere »vild natur« med skovrejsning og ekstensivt brug. Desuden genåbning og/ eller genslyngning af flere vandløb, aftale med lodsejerne, opkøb jord og meget andet?

– Stevns har ikke penge til alt dette, så der skal undersøges muligheder for støtte fra både staten og EU, svarer Sejer Folke.

– Man kan starte med at holde fast i Helhedsplanen 2012, indskyder Anita Schleef, som straks bakkes op af Michael Kruse:

– Ja, vi skal ikke starte forfra for tredje gang. Der er allerede et kommunalt grundlag at arbejde på.

Faglig og borgernær dialog

Michael Kruse peger ud over det enorme oversvøm mede naturområde, og siger, at “dette er kun en forsmag på hvad der kommer”.

Men det skal ikke opfattes som et dommedagsbrøl. Koordineringsgruppen vil blæse en fanfare for at få alle interesserede i at arbejde for en naturpark.

– Det skal ske ud fra en kvalificeret, faglig og borgernær dialog, og vi vil i den kommende tid afholde symposier med eksperter og workshop, hvor alle forslag til en naturpark er velkomne.

Alle gode fælles kræfter

Formanden for Plan, miljø og teknikudvalget, Flemming Petersen (V) hilser foreningernes initiativ velkommen.

– Der er blevet arbejdet for dette i årevis, og vi har mødt stor velvilje hos lodsejerne, og der er allerede anlagt flere naturstier, siger Flemming Petersen.

Politikerne har afsat penge til en tre-årig ansættelse af en særlig projektmedarbejder fra maj-juni måned i år.

– Det er et spændende projekt, og der er brug for alle kræfter til at få det realiseret. Viljen og idéen skal komme først, så må vi se på alle de praktiske ting, som skal løses, siger udvalgsformanden, som dog afviser, at planen om en naturpark betyder, at eventuelt ønsker om boligbyggeri ved Ådals Mark afvises.

– Jeg vil være ked af, hvis Ådals Mark tager fokus fra Naturparken, slutter Flemming Petersen.

sky

Normalt er der en sti fra Strøby til St. Tårnby, men både den og markerne er oversvømmede. Klimaforandringer?
(Foto: Klaus Slavensky)

 

Skriv en kommentar