(Last Updated On: 22. januar 2018)

Tak for svaret fra centerchef Birgitte J.T.K. Nielsen, Stevns kommune af 16. januar i Stevnsbladet.

Nu omhandler svaret kun problematikken i Frivilligcentret i Hårlev.

Tør jeg formode, at det fremover som en selvfølge vil være således, at der i byrådssalen såvel som ved kommunale møder rundt om i kommunen forefindes en teleslynge?

Det skal ikke være således, at hørehæmmede skal arrangere en hel masse for at deltage i en aktivitet. En transportabel teleslynge bør i kommunalt regi forefindes ligesom borde og stole mv. og være “køreklart”.

Det er muligt, at det vil medføre en udgift i størrelsesordenen 30 til 40.000 kr, men ligesom der skal være adgangsforhold for handicappede i øvrigt, skal der også være adgang for hørehæmmede. Hvis en kørestolsbruger skal benytte rådhuset og lignende, skal kørestolsbrugeren jo ikke først ringe og aftale besøget. Dette skal omsættes i praksis for hørehæmmede og det vil være en ringe udgift i et stort budget at lette hverdagen for de hørehæmmede i så henseende.

Kan vi forvente, at Stevns kommune foranlediger hørehæmmede ligestillet med kommunens øvrige borgere? Og helst indenfor kort tid.

Med venlig hilsen

Dorete Olsen
Formand for koordinationsudvalget,  Ældre Sagen Stevns

 

Skriv en kommentar