(Last Updated On: 18. december 2017)

Stevns Kommune, Teknik og Miljø, har på Ældre Sagens forespørgsel oplyst, at der ikke forefindes teleslynge i en eneste offentlig bygning. På Frivillighedscentret i Hårlev er der – såvidt jeg ved – alene forberedt anlæg til en teleslynge.

Bygningsreglementet af 1.1.2017, § 8.1., stk. 12, har sålydende tekst:

“I forsamlingslokaler, herunder i rum, der er indrettet til fælles aktiviteter såsom koncerter, foredrag og anden underholdning, skal der være fast installation af teleslyngeanlæg eller lignende installation, målrettet hørehandicap på minimum samme niveau som teleslyngeanlæg.

De nævnte forsamlingslokaler omfatter forsamlingshuse, kirker, biografer, biblioteker, aulaer og koncertsale, som er offentligt tilgængelige for publikum.

Almindelige undervisningslokaler i folkeskoler og fx mødelokaler i kontorbyggeri er ikke omfattet.

Alle installationer bør opfylde DS/EN 60118-4 Elektroakustik – Høreapparater – Del 4: Teleslyngesystemer til høreapparater – Krav til ydeevne.

Hvis der vælges en anden løsning end fast installation af teleslyngeanlæg på minimum samme niveau, skal tilhørende udstyr være tilpasset antallet af publikum.”

Dette udelukker i høj grad den del af befolkningen, der har nedsat hørelse, fra næsten alle offentlige arrangementer og det omfatter ikke kun seniorer, men vel at mærke alle aldersgrupper!

Vil Stevns kommune virkelig være det bekendt overfor sine hørehæmmede borgere?

Med venlig hilsen

Dorete Olsen
Formand koordinationsudvalget, Ældre Sagen Stevns

 

Skriv en kommentar