(Last Updated On: 11. april 2019)

Strøby Egede: I sidste uge havde Stevns Kommune inviteret til borgermøde om udviklingsplanen for Strøby Egede.

Mange mødte op og viste stor interesse og spørgelyst. Ét emne mødte dog stor modstand fra mange af de fremmødte, nemlig planerne om at fortætte bymidten i Strøby Egede med bl.a. byggeri i 3-5 etagers højde.

– Den nye plan kan betyde bebyggelsesprocenter på 75 procent og byggeri i tre etager. De udsigter var tydeligvis ikke mødedeltagernes kop te, fortæller Tue Freltoft, der selv deltog på mødet.

Han bor på Birkevej i Strøby Egede og har sammen med en håndfuld naboer taget initiativ til en underskriftsindsamling mod denne del af udviklingsplanen.

Gruppen har udfærdiget et indsigelsesbrev til Stevns Kommune, hvor man med sin underskrift kan tilslutte sig indsigelser mod de dele af udviklingsplanen, som omhandler fortætning af den eksisterende bebyggelse – det såkaldte bycenter.

Søndre Strand et skræmmeeksempel

I brevet listes flere årsager til modstanden mod en fortætning af bymidten:

Dels at: ’Vi har som borgere valgt at bo uden for storbyområder. Derfor er et egentlig bypræg med etagebyggeri uønsket i landsbyen Strøby Egede’.

Desuden at: ’De stadig stigende problemer med trafikken til og fra Køge, på Kystvejen osv. – herunder den mangelfulde understøttelse af offentlig trafik i Strøby Egede’.

Og endelig at: ’En vej som fx. Birkevej – og også de andre små private fællesveje, der vil skulle lægge adresse til evt. bebyggelse i tre etager – har ikke plads til den øgede trafik og parkering, det vil afstedkomme’.

– Bare se på Køge Søndre Strand, det er et skræmmeeksempel på, hvor galt det kan gå, både med hensyn til udsigt, parkering og trafik, siger Tue Freltoft.

Byg i stationsbyerne

Indsigelsesbrevet afsluttes med det synspunkt, at Strøby Egedes nuværende størrelse, inklusiv de allerede planlagte udvidelser på for eksempel Nicolinelund, har et tilstrækkeligt befolkningsgrundlag for opretholdelse af institutioner, skole og indkøbsmuligheder i byen.

Gruppen opfordrer istedet Stevns Kommune til at planlægge fremtidig byudvikling i de stationsnære områder som eksempelvis byerne Hårlev, Store Heddinge, Klippinge og Rødvig.

Tue Freltoft oplyser, at der allerede er en del, som har valgt at underskrive indsigelsesbrevet, og at flere er på vej. Vil man gerne være medunderskriver kan Tue Freltoft kontaktes, enten via facebooksiden, Vores Strøby Egede, eller på telefon 4015 0463.
rmh

Skriv en kommentar