(Last Updated On: 29. april 2019)

Der var stor borgerinteresse for lokalplanen om Rødvig Havn.

Borgermøde: Omkring 100 borgere var mødt op på Stevns Friskole til møde den 24. april om et lokalplanforslag for lystbådehavnen i Rødvig.

Debatten kom vidt omkring, men hovedparten af indlæggene drejede sig om, at forslaget skal give mulighed for byggeri på østmolen.

Lokalplan for havnen

Udvalgsformand Flemming Petersen (V) agerede ordstyrer til debatten om bl.a. opførelse af bygninger på Østmolen ud mod Østersøen og horisonten.

Bygninger, der kan rejses i én etage og op til 5,5 meter i højden, hvilket ifølge kritikere, helt og holdent vil blokere for udsynet fra havnen og ud over vandet.

Katastrofebyggeri

Stevns Kommune havde fremlagt et lokalplanforslag, der kun vedrører lystbådehavnen, som er kommunalt ejet, mens fiskerihavnen er ejet af Fiskeriforeningen for Rødvig og Omegn.

Den senest reviderede lokalplan for hele havneområdet i Rødvig var lokalplan 51 fra 1998.

Det nye lokalplanforslag er i øjeblikket i fire ugers høring, og det var i den sammenhæng der blev holdt borgermøde om forslaget, som ifølge Dagbladet hurtigt kom til at handle om de planlagte nye og høje bygninger.

– Det er jo ikke mindre end en katastrofe, hvis det kommer til at ske, sagde en velforberedt borger Freddie Petersen.

– Jeg er godt klar over, at dette faktisk har været en mulighed i lokalplanen helt tilbage fra 1980. Men nu vil vi godt have det fjernet, så vi er sikre på at bevare den flotte udsigt ud over vandet i Rødvig.

Mod byggeriet

Flemming Petersen (V), der er formand for Plan-, Teknik- og Miljøudvalget, hvis fem repræsentanter først og fremmest skal godkende forslaget, sagde i den sammenhæng:

– Nu siger du i dit oplæg, at der skal bygges på havnen. Men der har ikke været nogen tanker om at bygges, og der bliver ikke bygget.

Det fik flere kommentarer med på vejen fra salen, for hvorfor så overhovedet tage det med i planen?

Flemming Petersen forklarede herefter, at udvalget er modtagelig for at ændre i planen, men at det også skulle ses i et større perspektiv i forbindelse med kommunens turisme-strategi.

– Jeg kan godt høre, at der er en udbredt modstand mod de byggefelter. Men jeg er jo kun én ud af 19 i Kommunalbestyrelsen. Men hvis det står til mig, så bliver det pillet ud.

Talte for byggefelter

Hanne Nilsson, der også bor i Rødvig, var den eneste, der denne aften udtalte sig positivt for at bevare byggefelterne i lokalplanen.

– Med fare for at blive lynchet, så mener jeg faktisk, at det vil være dumt at begrænse sig lige netop der. Ikke fordi, at jeg går ind for store bygninger, men fordi vi afskærer os fra muligheden for at udvikle det område med eksempelvis små hytter, som vi kender fra fiskerihavnen, sagde Hanne Nilsson.

Høring frem til 8. maj

Lærke Pihl Jørgensen fra landets største landinspektørfirma: LE 34, som gennemgik forslaget på mødet, beskrev hvordan området fremover vil være underlagt kystbeskyttelsesrestriktioner, og understregede at dem kan kun Kystdirektoratet kan dispensere fra. Og dermed er de umiddelbare handlemuligheder også taget ud af hænderne på kommunen.

– Og det er endog meget svært at få tilbage i en lokalplan, hvis man engang i fremtiden skulle ønske dette, konkluderede hun.

Høringsperioden løber frem til onsdag 8. maj, hvor eventuelle indsigelser og bemærkninger skal være fremsendt via kommunens hjemmeside eller via almindelig post.

 

Skriv en kommentar