(Last Updated On: 28. august 2019)

Medlem af regionsrådet og kommunalbestyrelsen foreslår oprettelse af internt vikarkorps

Politik: Region Sjælland er i fuldt sving med at opbygge sit eget interne vikarkorps med sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, som fra 1. oktober kan rykke ud, når sygehusene og Psykiatrien har brug for vikarer.

Samtidig stopper regionen med at anvende vikarer fra eksterne vikarbureauer.

Fordel for patienterne

Denne regionale kursændring får opbakning fra Ellen Knudsen (C), som både sidder i Regionsrådet Sjælland og i kommunalbestyrelsen på Stevns.

– Som regionsrådsmedlem er jeg glad for dette tiltag, og finder det godt for Regionens medarbejdere på sygehuse og i Psykiatrien. Alle parter i sundhedsvæsenet vil drage fordel af dette tiltag. Medarbejdere, herunder de fastansatte vikarer, patienter og pårørende vil opleve et sundhedsvæsen, som kan tilbyde professionel pleje, også når sygdom, kurser og ferier nedsætter antallet af fastansatte på afdelingerne, siger Ellen Knudsen og tilføjer:

– Økonomisk vil det tilsyneladende også være til fordel for os alle i Region Sjælland, hvor sundhedsvæsenet mangler penge til det optimale budget.

Bedre og billigere

Regionsrådet i Region Sjælland besluttede som en del af budgettet for 2019 at undersøge mulighederne for at etablere et internt vikarkorps, både for at medvirke til at skabe bedre arbejdsmiljø og for at nedbringe udgifterne til vikarer.

Nu er det interne vikarkorps klar til at gå i luften, og regionsrådsformand Heino Knudsen lægger vægt på, at brugen af egne vikarer vil være med til at styrke arbejdsmiljøet på sygehusene og i Psykiatrien, samtidig med, at nedsætte udgifterne.

– Udgifterne til vikarer i Region Sjælland har de seneste år været alt for høje, og vi håber, at vi med vores eget interne vikarkorps får en bedre og billigere løsning, siger Heino Knudsen.

Stevns bør følge trop

Etableringen af det nye vikarkorps betyder også, at Region Sjælland per 1. oktober stopper med at anvende vikarer fra eksterne, private vikarbureauer.

Den løsning ser Ellen Knudsen gerne, at man også indfører i Stevns Kommune.

– Jeg ser gerne, at man ud fra Regionens tiltag arbejder på en lignende ordning i Stevns Kommunes pleje på plejehjem, i ældreboliger og i hjemmeplejens medarbejderstab, som undertiden har det meget svært, når sygdom, ferie og kurser nedsætter antallet af ansatte til at udføre opgaverne. Her har vi samarbejde med et vikarbureau, men ofte hører jeg, at borgerne/ beboerne oplever problemer med konstant mange ” nye ansigter” der ikke er bekendte med opgaver i de enkelte hjem. Det sker f.eks. netop under sommerens ferieafvikling, lyder det fra Ellen Knudsen.

Processen er i gang

Centerchef Sundhed og Omsorg, Dorthe Kapler Holmboe, fra Stevns Kommune, oplyser, at forvaltningen har arbejdet intenst hen over sommeren med at få så mange fastansatte i organisationen som muligt.

– Det er lykkedes meget godt. Vi har ikke mange vacante stillinger. Men samtidig har vi haft en sommerferie, hvor ferien er blevet dækket ind med vikarer. Nogen steder flere end andre. Der er planlagt en procesplan for en særlig indsats på området her i efteråret, forklarer hun.

Budgettet til eksterne vikarer er en del af det samlede budget. Politisk er det besluttet, at der maksimalt må anvende otte pct. af budgettet på vikarer ude i områderne. Det bliver overholdt i nogle områder, og så er der andre områder, hvor det ikke bliver overholdt, hvilket kan skyldes mange forskellige ting, oplyser Dorthe Kapler Holmboe.

– Det er disse områder, hvor de nye indsatser vil bliver iværksat som det første, så snart planen er helt klar, lyder det fra centerchefen.

sky

Gør som Regionen, sig nej tak til eksterne vikarer i sundhedssektoren, foreslår kommunalbestyrelsesmedlem Ellen Knudsen (C).

 

 

 

 

 

 

Se også: Tilsynsrapport: Sygepleje utilfredsstillende

Skriv en kommentar