(Last Updated On: 7. juni 2021)

Varebiler fra Nemlig.com ses jævnligt på de stevnske villa- og landeveje. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Stevns: Partierne R, S og V havde på seneste møde i kommunalbestyrelsen sat Nemlig.com på dagsordenen.

Flere andre kommuner har valgt at stoppe eller sætte samarbejdet med online supermarkedet på pause med henvisning til, at Nemlig.com ikke lever op til sociale klausuler om social dumping. Københavns Kommune har igangsat en undersøgelse for at få afdækket, hvorvidt der er hold i beskyldningerne.

Forslaget fra de tre partier gik derfor på, at samarbejdet mellem Nemlig.com og Stevns Kommune bliver sat på pause, ind til denne undersøgelse får afdækket, om arbejdsforholdene i Nemli.com er i orden eller ej.

3F: Mafiametoder og S’ forlængede arm

Det viste sig at være en sag, som i den grad delte vandene, også internt i et af de partier, der var fremkommet med forslaget, og det afstedkom tre kvarter med til tider heftig diskussion, hvor borgmester Anette Mortensen (V) flere gange måtte henstille til en god tone og ordenligt sprogbrug, særligt overfor sin egen partifælle, Jacob Panton Kristiansen, som i den grad var imod forslaget.

– I februar i år foretog Arbejdstilsynet en undersøgelse af virksomheden, og dengang var der ingen bemærkning og de fik en grøn smiley. Siden har Nemlig.com indgået aftale med HK, og siden HK er kommet på banen, er beskyldningerne begyndt at fyge, uden at der er ansigter på, sagde Jacob Panton Kristiansen og efterlyste dokumentation for påstandene om dårlige arbejdsforhold.

Jacob Panton Kristiansen fortalte også om egne oplevelser med fagforbundet 3F, som han beskrev som værende truende i deres fremgangsmåde med ’mafiametoder’, som han kaldte det.

– 3F er Socialdemokratiets største bidragsyder. Jeg synes, at vi skal tænke os om, inden vi som et liberalt parti går ind og støtter Socialdemokratiets forlængede arm, sagde Jacob Panton Kristiansen, der også kaldte 3F ’en ræverød organisation’ og Politiken ’en ræverød avis’.

To forskellige sager

Thomas Overgaard (S) er – udover at være lokalpolitiker – også 3F-lokalformand i netop den afdeling, som har aftale med de af Nemlig.coms ansatte, der arbejder i virksomhedens lager og varehus i Brøndby. Derfor havde han forud for mødet besluttet ikke at deltage i behandlingen af dette punkt, men efter Jakob Panton Kristiansens indlæg valgte han alligevel at bede om ordet:

– Jeg håber, at du fik luft. At påstå at 3F er Socialdemokratiets forlængede mafiaorganisation, de påstande er en tand for langt ude, sagde Thomas Overgaard, som desuden forklarede, at der er tale om to forskellige sager:

– Arbejdstilsynet har undersøgt de selvstændige chauffører. Den undersøgelse, som Københavns Kommune venter på, handler om de folk, der arbejder på lager og har ni sekunder til at plukke varer. Det er to vidt forskellige sager, sagde han.

Manglende dokumentation

Varly Jensen (DF) var utilfreds med, at der ikke var vedlagt nogen form for dokumentation til sagen, og at sagen ikke var blevet behandlet i Økonomiudvalget først.

Også Mikkel Lundemann (K) ønskede dokumentation for påstanden:

– Sagen kunne godt have haft brug for et bilag eller to. Og så vil jeg godt have lov at tilføje, at jeg synes, det er hul i hovedet ikke at handle i de lokale butikker, sagde Mikkel Lundemann, som også tilføjede, at institutioner i Stevns Kommune samlet set har handlet for et beskedent beløb på 30.000 kroner hos Nemlig.com det seneste år.

Diskussionen havde bl.a. fået Bjarne Nielsen (V) til at skifte mening. Han var nu fortaler for at lade tvivlen komme den anklagede til gode og han bakkede op om Varly Jensens forslag om at sende sagen til behandling i Økonomiudvalget samt at bede Nemlig.com om at bekræfte, at de overholder de krav, som Stevns Kommune har anført i indkøbsaftalen med dem.

Sagen faldt

Anette Mortensen beklagede de manglende bilag og afsluttede den lange debat med forslag om at sende sagen i Økonomiudvalg til videre behandling og med bilag vedhæftet.

Der var dog ikke fuld opbakning til borgmesterens forslag, som blev nedstemt med stemmerne 10 imod og 9 for (Nyt Stevns, DF, V og Ellen Knudsen (K)).

Derfor gennemførtes endnu en afstemning om det oprindelige forslag, som ligeledes blev nedstemt med 10 imod og 9 for (S, R, EL og Jan Jespersen (løsgænger)).

Mikkel Lundemann stemte imod begge forslag, og institutionerne i Stevns Kommune kan fortsætte med at handle hos Nemlig.com.
rmh

Skriv en kommentar