(Last Updated On: 11. januar 2019)

6. årgang glædede sig til at tage den nye airtrack i brug. I bagerste række til venstre ses Charlotte Petersen fra NGI. Yderst til højre er fra venstre idrætslærer Jesper Routh Rigbolt og bestyrelsesformand for Østsjællands Andels Vaskerifond, Jørgen Henriksen. Efter gruppebilledet blev der øvet forlæns saltomortaler på den nye airtrack. (Fotos: Rikke Michael Hansen)

Magleby: I december sidste år modtog Nordstevns Gymnastik- og Idrætsforening (NGI) den gode nyhed, at Østsjællands Andels Vaskerifond gerne ville donere 30.000 kroner til klubben til brug for en ny Airtrack.

Klubbens gamle havde for længst udtjent sin pligt; den var både tung, slidt, repareret af flere omgange og alligevel utæt, hvilket betød, at kompressoren måtte køre alt i mens madrassen var i brug – med høj larm til følge.

– Klubben har den seneste tid oplevet medlemstilgang, både på deres stephold og i børnefodbold, og det nye år har allerede budt på opstart af et nyt gymnastik- og springhold for børn, fortæller Charlotte Petersen fra NGI.

Det var derfor med stor glæde, at nyheden om donationen blev modtaget. Og den 12 meter lange oppustelige springmadras var allerede blevet indkøbet, leveret og taget i brug, da Stevnsbladet mødte op i hallen tirsdag morgen den 8. januar, hvor 6. årgang fra Skelbæk Friskole havde idrætstime. Selvom det er byens lokale sportsforening, som ejer airtracken, deler de både træningsudstyr og -faciliteter med friskolen og sfo’en.

Støtter gerne idrætten

Også formanden for Østsjællands Andels Vaskerifond, Jørgen Henriksen, var mødt op. Han fortalte, at fonden meget gerne giver tilskud til formål som idræt. I 2018 donerede fonden 420.000 kroner hvoraf 150.000 gik til idrætsformål.

Fonden har som formål at støtte almennyttige og almenvelgørende formål og modtager løbende ansøgninger. Man mødes tre gange om året for at behandle de indkomne ansøgninger.

Fondens dækningsområde er de gamle kommuner Stevns, Faxe og Vallø. Fonden, der blev stiftet i 1991, har siden uddelt 12,5 millioner, heraf 4 millioner til idrætsformål.
rmh

Skriv en kommentar