(Last Updated On: 20. marts 2021)

 

I 2020 var det Rødvig Kro & Badehotel som blev Årets Virksomhed. 

Prisfest: Stevns Erhvervsråd og Stevns Kommune uddeler i samarbejde årets erhvervspriser onsdag den 24. marts ved Erhvervstræf ’21.
Der skal findes en vinder i kategorierne Årets Iværksætter, Årets Virksomhed og Årets CSR-pris.

Stevns Erhvervsråds bestyrelse afgør vinderne af Årets Iværksætter, Årets Virksomhed og Årets CSR-pris blandt de tre nominerede i hver kategori. Alle har haft mulighed for at indstille virksomheder til Årets Iværksætter og Årets Virksomhed og ud fra disse, har bestyrelsen valgt de nominerede, mens det er Stevns Kommune, der vælger de nominerede til Årets CSR-pris.

– De nominerede til årets priser er fundet blandt mange spændende indstillinger og jeg er stolt over, at vi i Stevns Kommune har så mange dygtige og innovative virksomheder og iværksættere, der tror på deres produkt og arbejder målrettet mod at blive de bedste inden for deres felt. Det er noget, der er med til at sætte Stevns på landkortet, siger erhvervschef, Thomas Christensen.

– I samarbejde med Stevns Kommune glæder vi os til at fejre de virksomheder og organisationer, der er indstillet inden for alle tre kategorier. Konkurrencen om at blive vinderen har været hård og det har ikke været let for bestyrelsen at træffe en beslutning, siger Thomas Christensen.

Formanden for Arbejdsmarked, Erhverv og Turismeudvalget, Mikkel Lundemann Rasmussen,  finder, at målet med at uddele priserne er at fejre de gode resultater og hylde de virksomheder og organisationer, der viser fremdrift, visioner og mod ud over det sædvanlige.

– I vores valg af nominerede til årets CSR-pris, har vi lagt stor vægt på modet til at rumme mennesker med særlige udfordringer, og vi glæder os over de visioner virksomhederne har, lyder det fra Mikkel Lundemann Rasmussen.

Årets iværksætter

Hver kategori har tre kandidater, og i kategorien ‘iværksætter’ kæmper følgende om trofæet:

Scandinavian Cello School, som er stiftet af Jacob Shaw i 2018, er en internationalt anerkendt cellist på absolut topniveau. Organisationen drives som en forening og har til formål at tilbyde træning og udvikling til unge talenter indenfor kammermusik. Virksomheden udvikler sig stadig og skaber internationalt opmærksomhed for Stevns samtidig med, at de holder fast i den lokale forankring.

DRYK blev etableret i 2020, og har udviklet opskrifter og produktionsmetoder på seks typer plantedrik. Produktion af DRYK-produkterne startede februar 2020, og siden første måned med salg har der været månedlige vækstrater på 20-40 pct. Produktet er i høj klasse og sortimentet er bredt inden for plantebaserede drikke. DRYK vækker opmærksomhed på et kraftigt globalt vækstmarked.

Solartag Aps, kom til Stevns i 2019, og firmaet  har designet og udviklet en tagflade med integrerede solceller og optaget patent på et beslag til hurtig og sikker montering. Når kunderne bestiller en løsning, følger kabelføring og inverter med, og der er mulighed for at tilkøbe husstandsbatteri. Solartag leverer et flot, gennemarbejdet produkt med stort potentiale og byder ind på bæredygtig lokal energi.

Årets virksomhed

I denne kategori er det Horisonten S/I, som er en selvejende institution med botilbud til unge med særlige behov, godkendt til 39 unge i botilbud, der er nomineret. Brugere af botilbuddet er visiteret af omkringliggende kommuner. Horisonten indgår særdeles aktivt i samarbejde med lokale foreninger og virksomheder, hvor praktiksamarbejde og beskyttet beskæftigelse gavner virksomhederne i samarbejdet. Horisonten er nu ved at udvide med hotel og restaurant i Store Heddinge baseret som socialøkonomisk virksomhed.

En anden kandidat er BN-Plast Teknik Aps, som er beliggende i Hårlev og fremstiller plastkomponenter til industrikunder. Komponenterne indgår eksempelvis i produktions- og industrivirksomheders maskiner og transportlinjer. Siden 2014 har virksomheden udviklet sig støt med 20-30 pct. årlig vækst, tilgang af medarbejdere og udbygning af maskinparken. Virksomheden har lige modtaget DI’s regionale initiativpris.

Den tredje i denne gruppe er Jan Nielsen A/S er Stevns Kommunes største entreprenørvirksomhed og kan i højsæsonen beskæftige op mod 80 mand. Belægningsarbejde, kloakarbejde, fundering, støbning og lignende er den type opgaver, virksomheden har flest af. Jan driver dygtigt en af kommunes største private arbejdspladser, og er en stærk samarbejdspartner for Stevns Kommune.

Årets CSR-pris

Sidst, men ikke mindst, gælder det kategorien CSR (Corporate Social Responsibility), som handler om virksomheders arbejde med at integrere sociale og miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter. Her kæmper tre gæve kandidater om vinderpladsen.

MENY i Store Heddinge har efter et afklarende praktikforløb i 2020 ansat en borger i lønnede timer, og forventer på sigt at ansætte hende i fleksjob, såfremt hun tilkendes dette. Virksomheden har over tid hjulpet en række Stevnsborgere til at blive afklaret henholdsvis klar til at vende tilbage til arbejdsmarkedet, og har også for nylig ansat én anden borger i fleksjob.

Så er der Højager Belysning, som ved flere lejligheder har stillet op til afklaringsforløb for borgere med store udfordringer. Det er i alle tilfælde borgere, der har haft brug for en rolig og tryg genindtræden på en arbejdsplads, hvor det er accepteret at sige hvad man er udfordret på og har brug for hjælp til.

Endelig er der William Perch-Nielsen, som ejer Klippingegård, hvor der dyrkes grøntsager, der sælges i deres gårdbutik, til restauranter og i samarbejde med øvrige producenter på Stevns i Torvehallerne i København. William har af flere omgange i samarbejde med Stevns Kommune etableret praktikforløb for borgere med psykiske udfordringer. I de konkrete forløb er der behov for meget tålmodighed og engagement for at opgaven lykkes. Klippingegård har særlig gjort en stor indsats for to borgere som har været i praktik i 2020.

Man kan følge med online, når Stevns Erhvervsråd udråber vinderen den 24. marts kl. 1700-18: 30 på årets Erhvervstræf. Det er gratis at deltage, og man kan tilmelde sig på: www.stevnserhvervsraad.dk

sky

Skriv en kommentar