(Last Updated On: 14. juli 2015)

Af:
Jens-Henrik Andersen
Boesdalsvej 17
4673 Rødvig

Vi har lige oplevet, hvor lidt udefrakommende regner lokalbefolkningen for. Bare der er plads til gæsterne/udefrakommende, så er alt i orden. Dette er vi, som må finde os i, at selv vores kommune hellere hører på folk udefra end den lokale befolkning og lodsejere langs vores alles dejlige klint.

Jeg har altid været lokalpatriot og sagt, at folk skal opleve Stevns Klint frem for Møns Klint (der nærmest er overskud fra Stevns, skubbet dertil af istiden). Men når kommunalbestyrelsen vil samarbejde med udefrakommende og Danmarks Naturfredningsforening om en fredning af en god trampesti uden at prøve og forstå, hvorfor vi som lodsejere er imod en fredning – som er unødvendig, da alle hidtil har prøvet at snakke sammen og løse problemer lokalt i stedet for at blande folk fra København ind i lokale ting – så bliver man ret sur over at opleve, hvorledes folk, der optager Boesdal Kalkbrud og omegn, opfører sig.

Der har lige været afholdt et såkaldt rollespil i Boesdal. De unge mennesker gav udtryk for, at de ville opføre sig, så alle kunne være her, men de gad ikke prøve at få styr på deltagerne, før det var gået meget galt med parkeringen. Hvis ikke Poul Erik Iversen fra Boesdalsforeningen havde brugt hans aftner, var vi sikkert stadig spærret inde af mærkelige parkeringer.

Håber, at de næste, der skal benytte kalkbruddet, er bedre til at forstå, at de ikke er alene i Boesdal.

Min pointe med trampesti og verdensarv er, at det er for vores alles bedste og ikke kun folk, der kommer ude fra. Jeg mener næsten, at lokalbefolkningen er vigtigst og derfor også skal kunne være på Stevns uden at blive klemt, som vi blev hel sidste uge.

Skriv en kommentar