(Last Updated On: 17. maj 2022)

Køge Marina: Dansk Søredning i Køge gennemfører onsdag den 25. maj en demonstration i brug af nødsignal og nødraketter på åbent vand. Det sker mellem kl. 21.00 – 22.00 på Udkigspladsen Køge Marina.

Demonstrationen foregår som en minisøredning udført af en besætning fra Dansk Søredning i Køge, hvor der vil blive fremvist korrekt brug af nødsignaler og nødraketter. Stationsleder for Køge Søredning, Henrik Petersen vil være konferencier på udsigtspladsen på volden. Demonstrationen sker i samarbejde med Køge Søspejdere, hvor spejderleder Sebastian Hinrichsen vil være tovholder.

Arrangementet skal vise, hvor vigtigt det er at sætte sig ind i lige nøjagtigt det sikkerhedsudstyr, man har liggende i sin båden inden en nødsituation opstår. Måden at affyre raketter på varierer, afhængig af typen, og instruktionen på nødsignalerne står ofte med små bogstaver og kan være svær at læse i en presset situation. Man kan også blive overrasket over rekyl på nødraketter.

Det vil ligeledes være muligt for medlemmer af Dansk Søredningsselskab at afprøve deres egne nødsignalmidler indenfor aftalt tidsrum – dette kan kun ske ved tilmelding på mail: koege@dsrs.dk.

(Foto: Dansk Søredning i Køge)

Skriv en kommentar