(Last Updated On: 25. september 2018)

I februar 2016 var Køges borgmester Flemming Christensen og Stevns borgmester Mogens Haugaard hos trafikminister Hans Chr. Schmidt. De fremlagde i enighed et projekt for Sydlig Stevnsvej.

Ministeren var velforberedt, så han pegede på trafiktallene for Strandvejen ved Hotel Comwell og tilslutningen nord for Herfølge og udtalte: “Vi skal da vist tænke på en nordligere løsning”.

Det tilsluttede begge borgmestre sig, og de mente der var flertal herfor i kommunerne.

Ministeriet havde penge til en forundersøgelse. Ministeren ville først drøfte det med trafikordførerne, og de gav alle deres tilslutning.

Det er ret utænkeligt, at trafikordførerne nu vil ofre 600 mio. kr. på et vejprojekt, som kun løser trængselsproblemet for ca. 5.000 biler i én kommune, og slet ingen i den anden kommune!

Det kan derfor undre, at Vejdirektoratet overhovedet beskæftigede sig med en sydlig Stevnsvej-løsning.

Der blev afholdt arbejdsmøder med kommunerne, og Køge har gjort sit til at den nordlige vejføring blev lagt så sydligt, at den blev urentabel.

Nyanlagt cykelsti langs Billesborgvej, rekreative områder, og mulighed for at komme videre fra Lidemarksvej til Vestmotorvejen.

Det kan også undre, at man ikke har undersøgt forslaget om at passere Vordingborgvej ved Lidemarksvej ved anvendelse af eksisterende bro over jernbanen. Det ville gøre vejen ca. 4-5 km kortere.

Det er trist at se, at et vejprojekt for rigtig mange mennesker i de næste årtier skal udformes efter politikernes bopæl og ejendom.

Det er simpelthen de gamle Rambøll-rapporter fra 2008 om igen!

Hvordan vil det nye flertal i Køge sælge modellen med en sydlig Stevnsvej?

På et borgermøde i Køge, om støjproblemer på bl.a. Vordingborgvej og Ringvejen, blev det nævnt, at kommunen ville nedsætte hastighedsgrænsen, men grundejerne blev forberedt på, at de selv måtte bekoste ret meget på støjdæmpning på egen grund.

En borger foreslog politikerne, om det ikke var bedre at lede trafikken uden om byen.

Det udløste simpelthen aftenens eneste klapsalve.

Vi må håbe, at Køges borgere læser trafikrapporten fra Vejdirektoratet, hvoraf det (godt skjult) fremgår, at en sydlig Stevnsvej ikke flytter én eneste bil på Vordingborgvej i Herfølge og Køge, og dermed Ringvejen (side 52, 4. og 5. linje).

Og antallet af biler på Strandvejen, Vordingborgvej og Ringvejen vil vokse med 5-7 pct. årligt.

Georg Vad-Nielsen, formand

Strøby Egede Borger- og Grundejerforening

 

Skriv en kommentar