(Last Updated On: 4. marts 2020)

Nye bestyrelsesmedlemmer og flere aktive medlemmer søges

Fungerende formand, Bent Leschly, har været en del af klubben i mange år. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Magleby/Klippinge: I december sidste år havde den lokale idrætsforening Nordstevns G&I (NGI) eksisteret i 60 år. Mærkedagen blev dog ikke markeret, hvilket i høj grad skyldes, at der ikke er så meget at fejre. Antallet af medlemmer og aktiviteter er de seneste år reduceret væsentligt, og kommer der ikke nye kræfter og flere medlemmer til kan konsekvensen blive at lukke foreningen.

I sin storhedstid i 1980’erne var der omkring 400 medlemmer af Nordstevns G&I, et tal der i dag er reduceret til cirka 50, hvoraf de 12 er børn og unge.

Også bestyrelsen er reduceret fra ni til i dag fem personer, som alle er blevet på posten for at sikre foreningens overlevelse.

Bestyrelsen er kørt træt

– Ingen af os fem, der er tilbage i bestyrelsen, dyrker noget i foreningen. Vi har heller ingen børn, der dyrker noget. Vi har alle gennem mange år haft tilknytning til foreningen, og vi ønsker ikke, at den skal lukke, forklarer foreningens fungerende formand, den 63-årige Bent Leschly, der selv har været aktiv i foreningen, siden han var otte år gammel.

Som 15-årig blev Bent Leschly første gang en del af bestyrelsen, og formandsposten har han haft af tre omgange.

Nu er han og den resterende del af bestyrelsen dog tæt på at være kørt trætte, og de har store udfordringer, både med at finder afløsere til bestyrelsen og med at få nye medlemmer til at melde sig ind.

– Især børnene svigter os. Vi har prøvet med både fodbold og gymnastik for de mindste klassetrin, men der har ikke været nok, som har meldt sig. Heller ikke selv om vi lagde holdene indenfor SFO-tiden, så børnene kunne gå direkte fra skolen, forklarer formanden.

Frivillige med gå-på-mod

Idrætsforeningen, som siden 1983 har haft base i det selvbyggede klubhus ved Skelbæk Friskole, har i dag herregymnastik, stephold og badminton på programmet.

Og som noget nyt har en af friskolens lærere for nyligt startet et crossfithold op, hvor 12 af skolen ældste elever har meldt sig og hver mandag eftermiddag træner i skolens gymnastiksal.

Udover klubhuset og mulighed for brug af skolens gymnastiksal råder foreningen over en udendørs fodboldbane med lysanlæg og en indhegnet multibane med bander. Der er også atletiksæt, forskellige bolde, badmintonnet og diverse skumredskaber, så aktivitetsmulighederne er mange.

– Vi har i første omgang brug for nye mennesker i bestyrelsen, som gerne vil være med til at køre de aktiviteter videre, som vi har nu. Der er også mulighed for at sætte nyt i gang, forklarer Bent Leschly, der opfordrer interesserede til at møde op på foreningens generalforsamling den 16. marts kl. 19 i klubhuset.

– Hvis vores lokale idrætsforening ikke får nye kræfter i bestyrelsen, så vil den lukke, lyder den triste melding fra den fungerende formand, der meget håber på, at friske kræfter med nyt gå-på-mod melder sig på banen.
rmh

Skriv en kommentar