(Last Updated On: 21. oktober 2020)

»Enestående beslutning for fremtiden« siger naturfredningsformand.

Natur: Fredningsbestræbelser for Stevns Klint er endt med at være en fem årsplan, idet den startede i januar 2015, hvor kommunalbestyrelsen, med et knebent flertal, besluttede at rejse en fredningssag.

Erstatning på 8 mio. kr.

Men nu er der gode nyheder for tilhængerne af klintens fredning, og måske knapt så gode udsigter for de over 40 matrikler, som kan blive berørt af fredningen, selv om Vurderingsstyrelsen lægger op til en samlet erstatning på godt 8 millioner kroner.
Det kan få økonomiske konsekvenser for Stevns Kommune, som sammen med staten skal betale erstatningen.
Borgmester Anette Mortensen siger til Dagbladet, at hun vil gå efter en fordelingsnøgle, som er 90-10 i Stevns Kommunens favør.

Lodsejere truer med retssag

Miljø- og Fødevareklagenævnet har netop sendt et høringsbrev til de mange lodsejere, som berøres af fredningsforslaget, hvor der for hver enkel beskrives hvordan nævnet er nået frem til erstatningsbeløbet.
Fastsættelsen af erstatning hviler ikke på ejendommenes konkrete handelsværdi, men på bl.a. tab af landbrugsdrift og forringede jagtmuligheder.
Indsigelser mod dette udspil skal nå nævnet senest den 6. november i år.
En endelig afgørelse om erstatningens størrelse sendes ud, når høringsperioden er afsluttet og eventuelle kommentarer gennemgået og behandlet.
Til Dagbladet udtaler lodsejernes talsmand, Frank Elmer, at de er klar til at gå hele vejen gennem retssystemet .
– Jeg har talt med flere af lodsejerne, og de er overhovedet ikke interesseret i pengene. de vil bare gerne være fri for fredningen.

Har udvidet fredningen

I 2017 traf Fredningsnævnet for Østsjælland en fredningsbeslutning, og nu har Miljø- og Fødevareklagenævnet meldt klart ud, at de agter at frede Stevns Klint, og har inddraget en 25 meter brede dyrkningsfri bræmme, som Fredningsnævnet tog ud af indstillingen i 2017.
Derudover skal der etableres et stiforløb ved Holtug, og et nyt stisystem i fredningens sydlige del, som løber parrallet med Boesdalsvej.
Miljø- og Fødevareklagenævnet lægger dermed op til en snarlig afslutning på sagen, og lægger samtidig op til en fredning af national og international betydning.
– Stevns Klint er UNESCO verdensarv, og det giver os nogle ganske særlige forpligtelser i forhold til et helt unikt stykke natur i verden. Med fredningen har vi nu fået bedre muligheder for at beskytte og bevare Klinten, og samtidig vil trampestien få et bedre forløb på toppen af Klinten, udtaler borgmester Anette Mortensen.

Historisk beslutning

Formanden for Danmarks Naturfredningsforening på Stevns, Michael Løvendal Kruse, er klar over at den endelige fredning formelt først finder sted når høringsfasen er afsluttet, men finder, at beslutningen reelt er taget med nævnets hensigtserklæring.
– I Danmarks Naturfredningsforening er vi meget glade, for denne fredning er enestående og sender meget spændende signaler til fremtidens Danmark. Trampestien er vigtig, men at man nu giver fed, god landbrugsjord tilbage til naturen er historisk, understreger han og nævner, at der blot er 0.5 pct. natur tilbage i landet.
– Det er det primære for os, at naturen er medtaget med den 25 meter brede zone, som skal henligge som natur. Det er en helt rigtigt beslutning, siger Michael Løvendal Kruse.

I høring til 6. november

Miljø- og Fødevareklagenævnet træffer først endelig afgørelse i sagen, når beslutningen har været i høring hos lodsejerne, og de kan klage indtil den 6. november i år.

sky

Se også: Fakta om fredningssagen

 

Skriv en kommentar