(Last Updated On: 27. juli 2020)

Bredbåndspuljen yder støtte til lokale bredbåndsprojekter i områder med dårlig dækning.

Stevns: Årets pulje til lokale bredbåndsprojekter åbner nu for ansøgninger, oplyser Stevns Kommune.

Frem til mandag 21. september kan man søge om tilskud, hvis man bor i et område med dårlig internetdækning. Puljen er målrettet de dårligst dækkede adresser i Danmark, hvor det er sværest at få bedre bredbånd på kommercielle vilkår. På Energistyrelsens bredbåndskort kan man se, om ens adresse er tilkudsberettiget.

– Bredbåndspuljen giver mulighed for at få bredbånd frem til områder med langsomt internet, og det kræver noget benarbejde, og at man går sammen i sit lokalområde og sender en ansøgning, siger Jakob Splidsboel, der er erhvervs- og udviklingskonsulent i Stevns Kommune.

Han fortsætter:

– Et bredbåndsprojekt kræver lokal opbakning. Man skal slå sig sammen i lokalområdet for at kunne søge om tilskud, da det ikke er muligt at søge bredbåndspuljen som enkeltperson. Derudover vurderes alle ansøgninger ud fra et pointsystem, hvor hvert projekt tildeles point ud fra en række objektive kriterier, siger Jakob Splidsboel.

Igen i år tilbyder Stevns Kommune at hjælpe ansøgerne i gang med processen.

I 2019 var der ét projekt i Stevns Kommune, som opnåede at blive støtteberettigede, hvilket har betydet en bedre bredbåndsdækning for flere adresser.

Det er et krav, at der i projektet indgår en egenbetaling på mindst 4.000 kroner pr. adresse. For at øge sandsynligheden for, at ansøgerne fra Stevns Kommune får del i Bredbåndspuljen, har Stevns Kommune igen i år afsat en kommunal tilskudspulje, som fordeles blandt kommende ansøgere fra Stevns Kommune. Tilskuddet fra Stevns Kommune afhænger af antallet, der ansøger om tilskud.

Man kan skrive til udvikling@stevns.dk, hvis man har et forslag til et bredbåndsprojekt, man gerne vil tale om eller ønsker hjælp til at komme i gang med.

Fakta

Der er en række krav, som skal være opfyldt, for at komme i betragtning:

  • Adresserne skal være tilskudsberettigede. Det vil sige, at den maksimale hastighed på adressen ikke må være højere end 10 Mbit/s i download og/eller 2 Mbit/s i upload.
  • Der kan gives tilskud til adresser, der ligger i landzone eller i sommerhusområder.
  • Der kan ikke gives tilskud til adresser, der ligger i byzone.
  • Det mindste antal adresser, der kan søges tilskud til, er to, men helst flere. Jo flere adresser, jo mere attraktivt vil det være for bredbåndsudbyderne.
  • Det er ikke muligt at søge tilskud som enkeltperson.
  • Det er et krav, at man som ansøger til puljen er en sammenslutning eller danner en sammenslutning.

Skriv en kommentar