(Last Updated On: 9. marts 2021)

Stevns: På kommunalbestyrelsesmødet torsdag aften i sidste uge blev styrelsesvedtægten for Stevns Kommune ændret, så der nu kan ansættes en uvildig borgerrådgiver.

For at ændre paragrafferne i de vedtægter, som styrer en kommune, skal en ændring til afstemning to gange, før den er gyldig.

Og det var en enig kommunalbestyrelse, der i sidste uge – og for anden gang – stemte for ændringen, så det nu er muligt at søge efter en uvildig borgerrådgiver.

– Jeg kan jo næsten gentage mig selv fra sidste gang og sige, at hvor er det dog dejligt, at vi endelige skal have en borgerrådgiver her i Stevns Kommune, sagde Jan Jespersen fra Enhedslisten, der gjorde en uvildig borgerrådgiver til en del af budgetforhandlingerne.

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med godkendelse af budget 2021 at etablere en borgerrådgiverfunktion efter Styrelseslovens paragraf 65 e.

Der indføres nu en ny paragraf 18 med følgende ordlyd:

»Direkte under Kommunalbestyrelsens myndighed etableres en borgerrådgiverfunktion efter Styrelseslovens § 65 e. Borgerrådgiveren skal yde rådgivning og vejledning til kommunens borgere indenfor de af Kommunalbestyrelsen fastsatte rammer herfor, herunder bidrage til at sikre borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling. Borgerrådgiveren skal bistå Kommunalbestyrelsen med dennes tilsyn med kommunens administration. Kommunalbestyrelsen ansætter og afskediger borgerrådgiveren samt fastsætter de nærmere regler for dennes virksomhed.«
rmh

Skriv en kommentar