(Last Updated On: 13. september 2022)

Stevns Frivillighedscenter får overrakt 1,6 mio. kr. fra TrygFonden. Pengehjertet holdes i midten af Mona Gregersen, Johnny Andersen og Lena Bach. (Foto: Klaus Slavensky)

Af Klaus Slavensky

Hårlev: Der var stor glæde i Stevns Frivillighedscenter i sidste uge, da TrygFonden den 7. september kom forbi med 1.630 mio. kr.

Donationen skal gå til at forbedre unges trivsel på Stevns.

Med i frivilligt arbejde

TrygFondens repræsentant i Region Sjælland, Mona Gregersen, sagde, at det var det alternative i Frivillighedscentrets ansøgning, som gjorde, at Stevns fik den største portion af årets donationer.

– Det er vigtigt, at børn og unge trives og har mod på livet. Idéen om en café, hvor de unge både kan mødes og hygge sig, men samtidig lærer at tage ansvar og prøve kræfter med frivilligt arbejde, er en fantastisk kombination, der virker som en brobygger til andre. På den måde holdes ’fødekæden’ vedlige i det frivillige arbejde, fortalte hun og tilføjede, at andre med gode idéer meget gerne må kontakte hende og få hjælp til ansøgninger.

Projektet er udviklet i samarbejde med Stevns Ungeråd, og caféen skal give unge lyst til at engagere sig og få kendskab til lokalsamfundet.

– Hvad gør vi bedre for de unge end de fleste andre steder? Det kan jeg fortælle om 3 år, lød det i takketalen fra Frivillighedscentrets formand, Johnny Andersen.

Han fortsatte med at forklare, at café-projektet er et tilbud til ”de unge, som gemmer sig lidt”.

– Vi skal give de unge på Stevns en bedre hverdag, og vi har over de næste tre år planlagt 95 caféaftener, som er baseret på ung-til-ung fællesskaber, lød det fra formanden.

Aktive unge er med

Repræsentanter fra Stevns Ungeråd og Klintekongen-Spejderne. Fra venstre: Jacob Larsen, Laura Brown, Maja Schack og Pernille Sommer.

Midlerne fra TrygFonden skal blandt andet bruges til at ansætte en projektmedarbejder, der skal forestå Frivillig Caféen.

– Vi opslår stillingen i denne uge, og regner med, at den nye medarbejder starter i slutningen af året, oplyser Frivillighedscentrets daglige leder, Lena Bach, der tilføjer, at selve arbejdet med caféerne først begynder i starten af 2023.

– Mange unge møder en præstationskultur, som er svær. Lykkes man? Lever man op til succeskriterier? Hvis man samles om et nyt fællesskab, hvor man ”bare” skal have lyst til at komme, og f.eks. lave bytte-tøj-dag eller lignende, så får man en fantastisk mulighed for at lære andre at kende, siger hun og henviser til samarbejde med Stevns Ungeråd.

– Vi har talt om et sådant projekt i Ungerådet, og vi har uden held forsøgt at råbe politikerne op. Så det er godt, at andre kan realisere det, siger Laura Brown fra Ungerådet.

– Vi vil være med i caféaftener og lave temaer om bl.a. UV-vejledning, transport til uddannelsessteder og være et slags talerør for andre unge, forklarer Jacob Larsen fra Ungerådet.

Klintekongens Spejdere var også med og Maja Schack og Pernille Sommer oplyste, at de også vil støtte arbejdet med unge-caféerne for de 13-25-årige.

Skriv en kommentar