(Last Updated On: 11. juni 2014)

LaeserneSkriverAf Hanne Olsen, Formand for
koordinationsudvalget for Ældresagen Stevns 

Eller måske rettere op på busserne.
Regionen har nu sat penge af til trafikken, og som sædvanlig med en stor forskel, idet der er afsat 190 mill. til banen men kun 94 mill. til busser.
Det er regionen, der bestiller og betaler for den regionale bustrafik og lokalbanerne, men det er Stevns kommune, der bestiller og betaler for den lokale og kommunale trafik.
Kommune og region planlægger sammen med trafikselskaberne busdriften også i yderområderne, og i forbindelse med trafikplanlægningen i Stevns kommune håber jeg sandelig, der bliver taget hensyn til de mange ældre borgere, der bor i yderområder, så der bliver sat flere busser ind.
Busdriften spiller en helt afgørende rolle for den kollektive trafik, også på tværs af kommunegrænser.
Mange lokale butikker, posthus og borgerservicecentre lukker eller er allerede lukket, og der bliver dermed længere til alt.
Jeg har selv fra mange i Strøby og Strøby Egede området fået henvendelser, da der mangler busser mellem Køge og Store Heddinge.
En stor del af vore ældre har ikke bil eller mulighed for selv at køre, og det er kommunens ansvar at den kollektive trafik vedligeholdes, men sandelig også at den udbygges. Det er en stigende udfordring for vore ældre mennesker som har ringe mobilitet, at man grundet manglende forbindelser ikke på lige fod med andre kan deltage i samfundet, ikke kan foretage indkøb, besøge børn og børnebørn samt vedligeholde venskaber.
Det kan godt være, at mange ældre ikke mere bidrager så meget med skattekroner, men det skal vel ikke helt få kommunalbestyrelsen til at afvikle livet på landet, tænk også på at de der arbejder og benytter tog, også tit har en bus tur tilknyttet i den ene ende.
Kommunalbestyrelse bestemmer, hvordan og hvornår busserne skal køre, så husk at det kan betyde noget for os alle, hvem der stemmes på ved næste kommunalvalg.
Til sidst vil jeg oplyse, at regeringen for 2 år siden etablerede en pulje med 57 mill. pr. år til projekter der skal og kan hjælpe i de tyndbefolkede områder. Der har ikke pt. været mange ansøgninger, så kære kommunalbestyrelse søg-søg-søg, det kunne være, det kunne hjælpe på Stevns.

Skriv en kommentar