(Last Updated On: 6. juli 2021)

Stevns Kommune har fået 720.000 kr. til forprojekt

Når havet viser tænder, så kan der ske oversvømmelser på Kystvejen. (Arkivfoto: Stevns Kommune)

Klima: Stevns Kommune skal til at udvikle scenarier for fælles kystbeskyttelse i Strøby Egede.

Projektet støttes af partnerskabet ’Byerne og det stigende havvand’ mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Realdania.

Havstigning og stormflod

Kysten i Strøby Egede er præget af gammel kystbeskyttelse, som ikke i tilstrækkelig grad beskytter mod havstigning og voldsommere stormflodshændelser.

Med projektet ønsker Stevns Kommune at nå frem til fælles løsninger, som øger den rekreative adgang til kysten, understøtter byudviklingen, skaber bedre stiforbindelser, styrker kystbeskyttelsen og hænger godt sammen med en fremtidig naturpark for Tryggevælde Å, fortæller formand for Plan, Miljø og Teknik, Flemming Petersen (V).

– Der har været stormfloder, som har eroderet naturen, og som kræver kystanlægsbeskyttelse, og derfor er vi bl.a. gået i gang med sandfodring i Rødvig. Så vi tager opgaven og ansvaret på os. Stevns Kommune er i gang med regnvandsbassiner og kloakeringsarbejder som del af klimasikring, og vi har afholdt webinarier sammen med grundejerforeninger, oplyser Flemming Petersen.

Borgerdialog og faglighed

Stevns Kommune har lagt et tilsvarende beløb oveni de 720.000 donerede kroner, så der i alt er 1,4 mio. kr. til projektet.

Udvalgsformand Flemming Petersen (V) står i spidsen for dialogen med borgere om kystsikring. (Foto: Klaus Slavensky)

– Vi står med nogle udfordringer omkring kystbeskyttelse, adgang langs stranden, risiko for oversvømmelse og meget trafik tæt på kysten. Vi har derfor brug for at få undersøgt, hvordan vi kan gribe problemerne an på en smart og langtidsholdbar måde. Vi er stolte over at have fået midlerne, og at vi nu skal bruge dem til at blive endnu klogere på fremtiden omkring Strøby Egede, siger Flemming Petersen.

Projektet starter op i slutningen af august 2021. Undervejs i projektet vil borgere og virksomheder blive inviteret til møder, online og fysisk, om forskellige scenarier for kystbeskyttelse og for byens møde med havet. Hovedresultatet af projektet er en politisk vedtaget vision og strategi for den fremtidige kystbeskyttelse af Strøby Egede.

Stevns Kommune forventer at vælge rådgivere til projektet i løbet august måned.

– Nu skal vi konkretisere behovet, og vi kigger på hele kystlinjen fra Slusen i nord til f.eks. Vejs Ende, eller hvor det er nødvendigt. Det er rent dialogbaseret, for det gælder om at få fat i en forståelse af situationen, og derfor er det vigtigt at få både borgerne engageret og høre fagligheden, siger Flemming Petersen.

Reducerer risikoen

Tilbage i 2020 udpegede Kystdirektoratet Stevns’ nordlige kyst som en strækning, hvor man skal reducere risikoniveauet, såvel på 20-årig, 50-årig og 100-årigt tidsperspektiv.

Kystdirektoratets kortlægning og anbefalinger viser, at der er mange forhold, som spiller ind i løsningen af enten accept af situationens alvor, eller tiltag for at reducere risikoen.

Her nævnes en strategi med kystbeskyttelse i form af bølgebrydere, diger, høfder, ledeværk, sandfodring, skråningsbeskyttelse og havneanlæg, men også at sådanne tiltag står over for  Natura2000-områder som bl.a. Tryggevælde Ådal, Vallø Dyrehave samt Stevns Rev.

Projektet forventes afsluttet inden udgangen af 2022.
sky

Skriv en kommentar