(Last Updated On: 21. september 2021)

Spildevandsplan 2021-30 sætter turbo på

Af Klaus Slavensky

Klima: I de kommende måneder og år vil store dele af Stevns’ borgere opleve vejarbejde, gravemaskiner, ændringer på egne matrikler, og flere tusinder af kroner vil skifte hænder, når Stevns Kommune, KLAR Forsyning, ingeniørvirksomheden MOE og entreprenørfirmaet Arkil vender op og ned på infrastrukturen og adskiller regnvand fra spildevand.

Arbejdet starter i Strøby Egede, og vil de næste 10 år sprede sig til hele Stevns.

Det var firkløveret (fra venstre) Gitte Marcussen, Bjørn Nielsen, Anders Valentin og Heidi Kjær, som gav en grundig orientering om det foreståede kolossale kloakeringsprojekt i Stevns Kommune. (Fotos: Klaus Slavensky)

Med lov skal klima sikres

Det er et imponerende lovgrundlag, som ligger bag den lokale spildevandsplan, som bl.a. bygger på FN’s Verdensmål om rent vand og klimaindsats, på EU’s vandrammedirektiv samt på en række love og bekendtgørelser, som Folketinget har vedtaget i en lind strøm fra 2017 og frem til i dag.

Efter en længere høringsfase vedtog Stevns kommunalbestyrelse, i samarbejde med Klar Forsyning, en spildevandsplan for at beskytte natur og miljø, samt sikre forsyningssikkerheden i forhold til spildevand. Ansvarsområder vedrørende udledning af regn- og spildevand for både private og erhverv er delt mellem Stevns Kommune og KLAR Forsyning.

I foråret gennemførte KLAR Forsyning etableringen af regnvandsbassiner ved Solgårdsparken i Strøby Egede, som er forudsætningen for, at den kommende separatkloakering kan gennemføres. Og nu går arbejdet med at adskille regn- og spildevand i gang i det, som kaldes Etape A, i slutningen af september i området Strandparksvej, Fortunvej, Solvænget, Æblelunden og dele af Stevnsvej, Skovvangsvej, Egelundsvej og Engvangsvej.

Anlægsarbejdet i del 1, som omfatter Strandparksvej plus dele af tilstødende veje forventes færdigt ved årsskiftet, og den øvrige del af Etape A starter i 2022.

Individuel sagsbehandling

Alt dette blev der orienteret om på et borgermøde den 16. september, hvor repræsentanter fra Stevns Kommune og de involverede firmaer fortalte om projektets betydning for borgerne.

Klimachef Bjørn M. Nielsen fra MOE bød velkommen til de cirka 40 fremmødte, og forklarede bl.a. at selve det omfattende kloakeringsarbejde i vejene betales af kommunen, mens tilslutningen dertil fra hver enkelt ejendom, skal betales af husejerne.

Efter mødet fandt flere beboere vej til Anders Valentin med individuelle spørgsmål.

– Vi laver nye regnvandsstik til alle ejendomme, og alle har fået tilsendt stikskitser. Tjek disse tegninger, kontakt Anders Valentin, KLAR Forsyning, han kommer gerne ud og taler med jer. Kontakt også flere kloakmestre, få forskellige tilbud, og vent med de private tilslutninger og eventuelle ændringer på jeres grunde til Arkil er færdig med det overordnede arbejde, og I har fået besked om at vores arbejde er færdig., sagde Bjørn M. Nielsen, som blev afbrudt undervejs af stor spørgelyst.

Mange spørgsmål

Flere ville vide om hvordan vejnettet blev efterladt, og fik svaret, at det blev reetableret til samme eller bedre stand.

Andre ville høre om muligheden for at slippe for tilslutning ved i stedet at anlægge faskiner eller små sivebassiner i baghaven, og fik svaret at det krævede deles en faglig vurdering og en godkendelse fra kommunen, og efterfølgende var på eget ansvar. Eksisterende faskiner kunne lovliggøres på bagkant, men krævede dokumentation, som civilingeniør Heidi Kjær fra Stevns Kommune udtrykte det.

Andre igen ville høre om situationen på privatveje, vand i kældre, rystelser og skader på ejendomme, byggeaffald, ud- og indkørsel til matriklerne, el-ladestandere og meget mere.

– Vi vil gøre alt for at tage hensyn, og give besked i god tid, hvis der opstår særlige situationer. Når mødet er slut, har I mulighed for at tale med Anders Valentin fra KLAR Forsyning om specifikke og enkelte ejendomme. Arkil er påbegyndt fotoregistreret af ejendommene, er nået til noget af Strandparksvej og sideveje for bl.a. at kunne dokumentere skader, men det anbefales, at man også selv fotograferer såfremt der skulle opstå eventuelle skadesager., lød det fra Bjørn M. Nielsen.

»Få flere tilbud«

Heidi Kjær fra kommunen orienterede om forløbet fra 2012 til i dag, og oplyste, at fra den dag arbejdet med separatkloakeringen var færdig, havde hver enkelt husstand et halvt år til at få gennemført tilslutningen til regnvandsledningen.

– Vi kan ikke sige noget om omkostningerne for den enkelte, som kan være meget forskellige, og vi må ikke anbefale bestemte kloakfirmaer, men indhent flere tilbud. Fra det tidspunkt I modtager varsel om at påbegynde tilslutning har man en måned til indsigelse af påbuddet, hvis man f.eks. vil lave fuld afkobling til faskiner. Og det kan godt ske her og nu med hjælp fra en autoriseret kloakmester og godkendelse fra kommunen, sagde Heidi Kjær.

Og det er nok en god idé at slå sig sammen med naboer og indhente flere tilbud, for ved et af bordene blev der fortalt, at nogen havde fået to tilbud for samme arbejde, hvor det ene lød på 81.000 kr. og det andet på 19.000 kr.

1. Etape slut til jul

Projektleder Anders Valentin fra KLAR Forsyning er manden, som er projektets ansigt udadtil, og han har allerede været i personlig kontakt med flere beboere i projektområdet.

– Arkil er gået i gang med at indrette deres byggeplads på en tom grund på Stevnsvej 36 A, og da man ikke kan forvente at banke på skurvognene hvert øjeblik, så kan man altid kontakte mig på mailadressen: ava@klarforsyning.dk, lyder det fra Anders Valentin, som oplyser, at godt 25 pct. af samtlige beboere i de berørte område har bedt om et møde.

KLAR Forsynings Anders Valentin fremviser byggepladsen på Stevnsvej 36 A.

– Det siger jeg ikke nej til, og det er også bedre for processen. Vi starter i slutningen af uge 38 fra enden af Strandparksvej ved spejderhytten og arbejder os op mod Stevnsvej, men tager stykker af sidevejene undervejs, og det sker frem til uge 42. Fra uge 43 skulle vi gerne tage resten af Strandparksvej, så vi bliver færdige inden jul. Der arbejdes med cirka 5 meter ad gangen, så vi ikke spærrer hele vejen på én gang. Der vil nok være noget støj, men vi arbejder kun fra kl. 7-18 på hverdage og lørdag fra 7-14, og slet ikke om søndagen. Vi vil opretholde beredskabsadgang, men lidt gener kan ikke undgås i perioder. Jeg regner med at arbejdsmaskiner fjernes i weekender og stilles på Arkils byggeplads, siger Anders Valentin, der også oplyser, at der ikke graves på Stevnsvej i år, og at kommunen har betinget sig, at arbejdet på Stevnsvej kun foregår i perioden mellem kl. 9-14 af hensyn til trafikken.

Hvad er strømpeforing?

Et af de nye fagbegreber som blev nævnt på borgermødet, er ’strømpeforing’, og hvad er så det?

– Det er en teknik, som bruges til at skabe et nyt rør indeni det gamle defekte rør ved hjælp af en ”strømpe”, fortæller Anders Valentin, som forklarer, at der er foretaget tv-inspektion af de eksisterende kloakledninger.

– “Strømpen” kan bestå af en særlig glasfiber eller fiberslange med polyester, epoxy eller silikat. Materialet bliver blæst op som et rør indeni det eksisterende rør med brud, utætheder eller revner. Når strømpen er hærdet op, vil der reelt være skabt et ny lag rør indeni det gamle rør, der dermed lukker revner og huller fuldstændigt. Det er altså en metode, hvor vi reelt skaber et nyt rør inde i den beskadigede kloakledning, faldstamme eller afløb. Vi forer altså indersiden med en superstærk glasfiberstrømpe, og det er en løsning, som holder i mange år og beskytter fint mod såvel rotter og rødder som nye defekter, siger han.

Skriv en kommentar