(Last Updated On: 25. april 2022)

Tro: Menighedsrådene i Vemmetofte, Hellested og Smerup/Spjellerup har gennem vinteren haft fokus på andre måder at bruge kirken end ved de traditionelle gudstjenester. Har vi alternativer, uden at det går ud over liturgien?

– Det har så, stærkt inspireret af netværk for Kristen Spiritualitet i Roskilde Stift, ført til, at vi nu indbyder til et inspirationsmøde om emnet, nutidig kristen spiritualitet, siger Lis Ella Fruervang, formand for aktivitetsudvalget for det fire sogne, og fortsætter:

– Her vil vi blandt andet kunne høre om meditationsgudstjenster, centreret bøn og pilgrimsvandring. Det sker torsdag den 28. april kl 18-20 i Spjellerup præstegårds konfirmandstue, Præstestien 2, Spjellerup, 4653 Karise.

Sognepræst Solveig Ståhl-Nielsen fra Øde Førslev, er Tryggevælde provstis repræsentant i netværk for Kristen Spiritualitet, som Roskilde stift for nyligt har oprettet. Hun kommer og fortæller om sin store og gode erfaring med bl.a. meditations-gudstjenester og pilgrimsvandringer.

Per Aagaard, tidl. kirketjener ved Kristianskirken i Kgs. Lyngby, nu medlem af Vemmetofte menighedsråd har erfaring med centreret bøn og vil fortælle om dette – en anderledes måde at anvende kirken eller andre rum.

Sognepræst Torben Petersen, Vemmetofte, Hellested og Smerup/Spjellerup har gode erfaringer med samtale-gåture, fra dengang han var udsendt som feltpræst i Bosnien. Samtaler og stillevandring med afsluttende andagt.

– Det vil være oplagt at arrangere her i området, tæt på Vemmetofte skovene og med andagter i Spjellerup og Vemmetofte kirker, siger Torben Petersen.

Der bliver også tid til at drøfte kommentarer fra mødedeltagerne om aftenens indlæg og andre ideer til, hvordan man kan samles i og omkring kirkerne.

Alle er velkomne til inspirationsmødet, også selv om man ikke bor i ét af de fire sogne. Der tilbydes en sandwich og noget at drikke.

Tilmelding til lis.fruervang@icloud.com eller per.aagaard@hotmail.com.

Skriv en kommentar