(Last Updated On: 12. januar 2017)

Stevns: Et enigt Plan- og Teknikudvalget (PTU) stemte i september sidste år for at ændre affaldsordningen i Stevns Kommune, men ved årets sidste kommunalbestyrelsesmøde valgte et flertal at udsætte beslutningen om en ny affaldsordning til næste valgperiode.

Det var den nye flertalsgruppe bestående af Socialdemokratiets fem stemmer, Dansk Folkepartis to stemmer, Radikale Venstres to stemmer samt én stemme fra henholdsvis Enhedslisten og løsgænger Bjarne Østergård Rasmussen. Desuden valgte Venstres Inge Milbrat at stemme imod sin egen gruppe. Forslaget blev således stemt ned med 12 stemmer.

– Der er ældre borgere, som er dybt bekymrede over det her. De har i forvejen svært ved at forholde sig til at sortere deres affald i to beholdere. Med tre bliver det endnu mere uoverskueligt, begrundede Inge Milbrat sin stemme.

Dermed bliver det den nye kommunalbestyrelse, som efter kommunevalget i november skal tage stilling til, hvordan kommunens borgere fremover skal sortere deres affald.

Holdningsskifte
Samtlige medlemmer i PTU stemte sidste efterår for at ændre affaldsordningen i Stevns Kommune, så man kan have den klar til en udbudsrunde i det nye år. Venstres Anette Mortensen og Bjarne Nielsen, der begge er medlem af PTU, undrede sig derfor over aftenens afstemningsresultatet.

– Hvis vi ikke handler i tide, når vi det ikke. I andre lande, heriblandt Tyskland og Østrig, kan de godt finde ud af det. Så kan vi også – også de ældre, sagde Anette Mortensen, som med tidspresset hentydede til, at målet med den nye affaldsordning er at medvirke til opfyldelse af den nationale ressourcestrategi fra 2013 om, at der i 2022 skal indsamles mindst 50 procent af husholdningsaffaldet til genanvendelse.

Flere fra flertalsgruppen begrundede deres nej-stemme med ønsket en mere omfattende løsning end den foreslåede.

– Hvorfor komme med den lille løsning fremfor den rigtige fra start. Lad os rive plasteret helt af, sagde gruppeformanden for Socialdemokraterne, Steen S. Hansen.

Forslaget om håndtering af husholdningsaffaldet lagde op til, at alle husstande i Stevns Kommune skulle have nye todelte affaldsspande, hvor husholdningsaffaldet skulle sorteres i organisk materiale, som kan nedbrydes, og uorganisk materiale, der skal brændes. Desuden ville der kun være mulighed for at få tømt sin affaldsspand hver 14. dag – dog ugentligt om sommeren.
rmh

 

Skriv en kommentar