(Last Updated On: 11. december 2020)

Centerchef for børn- og læringsafdelingen i Stevns Kommune, Daniel Gottrup (t.v.) står her sammen med Joakim Rex Blanckschøn, der er faglig sekretær i BUPL med en underskrevet aftale om rammevilkårene for pædagogernes arbejde på de stevnske skoler. (Foto: Stevns Kommune)

Stevns: Stevns Kommune og Børne- og UngdomsPædagogernes Landsforbund (BUPL) underskrev i sidste uge en professionsaftale for skolepædagogerne i Stevns Kommune.

Formålet med professionsaftalen er at skabe en god ramme for planlægningen af pædagogernes arbejde i skolerne i Stevns Kommune.

– Aftalen med BUPL er en ramme for vores løbende og systematiske opfølgning af vilkårene for vores pædagogiske personale på tværs af vores tre skoler, og så er det en markering af, hvor vi har en fælles praksis, og hvor det fortsat er lokale vilkår, som gælder. Derudover er det mit håb er, at aftalen vil bidrage til at fastholde og tiltrække pædagogisk personale, fortæller Stevns Kommunes centerchef i Børn & Læring, Daniel Gottrup om aftalen.

Joakim Rex Blankschøn, faglig sekretær i BUPL er enig og tilføjer:

– Vi har blandt andet aftalt, at pædagogerne skal have tid til at forberede sig. Det er et rigtig vigtigt element, der vil styrke kvaliteten i det pædagogiske arbejde. Med professionsaftalen i hånden italesætter vi også vigtigheden af den pædagogiske profession som fag. Pædagogfagligheden skal sættes i spil både i undervisningens og SFO’ens faglige og sociale fællesskaber. Det bidrager til børn og unges inkluderende fællesskaber, trivsel, læring og dannelse.

Joakim Rex Blankschøn fremhæver også, at når pædagogerne arbejder på tværs af undervisning og fritid, skaber det en viden, der aktivt kan bruges i arbejdet begge steder. Samtidig så stilles der også krav til pædagogerne som profession og som ud fra pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser, omsætter dette i det pædagogiske arbejde til gavn for børn og unge i Stevns Kommune.

Professionsaftalen er udgiftsneutral for Stevns Kommune, men stadfæster det gode samarbejde.

Skriv en kommentar