(Last Updated On: 21. juni 2022)

Navnenyt: Roskilde Stift har fået en ny biskop. Det er Ulla Thorbjørn Hansen, som nu skal lede stiftets 289 præster.

Valgresultatet blevet offentliggjort onsdag i sidste uge i Roskilde. Ulla Thorbjørn Hansen, der er provst for Slagelse Provsti og sognepræst i Skt. Peder Havrebjerg Pastorat i Slagelse, blev valgt med 818 stemmer ud af 1.604 afgivne stemmer.

Ulla Thorbjørn Hansen overtager posten fra 1. september efter den nuværende biskop, 66-årige Peter Fischer-Møller, som går på pension og fratræder sin stilling i august. Ulla Thorbjørn bliver bispeviet i Roskilde Domkirke den 4. september.
Kirkeministeriet udskrev bispevalg i Roskilde Stift den 25. januar.

Fire kandidater stillede op til posten: Ulla Thorbjørn Hansen, Rasmus Nøjgaard, Per Vibskov Nielsen og Anna Kluge.
Ved første valgrunde, som blev afsluttet den 11. maj, blev de fire skåret ned til to, da ingen af kandidaterne fik 50 procent af stemmerne eller derover.

Ulla Thorbjørn Hansen og Rasmus Nøjgaard fik flest stemmer og gik videre til anden valgrunde, som altså endte med flest stemmer til Ulla Thorbjørn Hansen.
rmh

(Foto: Thomas Olsen)

Roskilde Stift

  • Roskilde Stift består af 12 provstier og dækker 313 sogne i et 5.480 kvadratmeter stort område fra Sjællands Odde til Møn.
  • Der er 230 menighedsråd i stiftet og cirka 2000 menighedsrådsmedlemmer, valgmenighedsrepræsentanter og præster.

Skriv en kommentar