(Last Updated On: 20. april 2022)
Litteratur: Præsten fra Stevns Valgmenighed, Aksel Bording, har tidligere udgivet bøger, bl.a. “Himmelspejl – Natur og ånd, dannelse og skole”, og nu har han gjort det igen.
Bogen “Kundskabstræet” er netop udkommet.

Åndelig rejse

I den nye bog tolkes Biblen som en fortælling om en åndelig rejse, der søger mod den fuldkommenhed, der findes i kærligheden. Rejsen udgår fra Kundskabstræet om godt og ondt. Den begynder i det øjeblik, du bliver dig bevidst, at det onde findes i verden og også lever i dig samtidig med, at du vælger det gode som din rejsekammerat på din livsvej.
I bogen genfortælles udvalgte bibelske fortællinger i et levende og nutidigt fortællesprog. Vi møder farverige personligheder som Abraham, Jakob, Moses, David, Esajas, Jesus Kristus. De er det kristne menneskets åndelige forfædre og har haft stor indflydelse på verdens kulturudvikling.
Kundskabstræet kan bruges direkte til at fortælle efter eller læse de bedste af de bibelske fortællinger fra.
Gennem det bibelske og mytiske billedsprog, der rummer en underliggende livstydende dybde tolkes et nutidigt, personligt gudsbillede, hvor syndefaldet ses i et ganske andet lys end som Guds straf. Bogen tegner et billede af Gud som kærlighedens tilgivelse.
I tolkningerne indgår forfatterens egne religiøse oplevelser og ses i lyset af den nyere bibelforskning og naturvidenskaben. Biblen og kristendommen taber generelt betydning i nutidens samfund. Hvorfor sker dette betydningstab i vor tidsalder, set på baggrund af den altdominerende rolle kristendommen har spillet det sidste årtusind ved opbyggelsen af den danske samfund?
Det gives denne bog ikke blot et bud på, men også hvordan betydningstabet kan vendes ved en nytolkning af det kristne gudsbillede.
“Kundskabstræet” kan fås til en tilbudspris på 290 kr. hos forfatteren selv, der bog i Rødvig, og kan kontaktes på: ak.bording@gmail.com eller via sms på 238 222 08.

Skriv en kommentar