(Last Updated On: 5. november 2018)

En fuld dag med workshops og præsentationer for de godt 70 verdensarvspartnere. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Bøgeskoven: Verdensarv Stevns og Stevns Erhvervsråd udvider partnerprogrammet med en ny produktcertificering til lokale produkter.

Den nye certificering blev i sidste uge introduceret ved et heldagsarrangement på Traktørstedet Gjorslev Bøgeskov.

Godt 70 deltog, og om eftermiddagen kunne de bl.a. høre om det nye produktprogram, som i første omgang kan tildeles lokale fødevarer, og på sigt også andre fysiske produkter.

Bæredygtighed og kvalitet

Kalken i Stevns Klint strækker sig langt ind i landet, og det er netop klinten og optagelsen på verdensarvslisten, som skal være med til at løfte virksomheder, organisationer og foreninger til gavn for hele området.

– Vi tør godt sige, at det er en god idé at tjene penge på verdensarv, siger Tove Damholt, direktør i Verdensarv Stevns og fortsætter:

– UNESCO siger faktisk det samme: for det har vist sig, at når man lokalt arbejder for og med et verdensarvssted, og det er en god forretning, så passer man også bedre på det. Og med produktprogrammet så er vi helt nede i kernen og sikre, at produktet lever op til de skrappe krav om blandt andet lokal forankring og bæredygtighed. Og dertil kommer god kvalitet.

Jesper Yde Knudsen fra Stevns Erhvervsråd tilføjer:

– Der er ingen tvivl om, at det er vigtigt at tænke i en samlet måde at brande et sted på. Her hænger sted og produkter tæt sammen. Stedet er ganske særligt, det er verdensarv, og produkterne skal leve op til det gode ry. Samtidig styrker det de enkelte producenter, som bliver endnu bedre rustet til en fremtid med mere og mere fokus på bæredygtighed og kvalitet.
rmh

Læs også om de tre lokale fødevarer, som allerede har opnået certificering

Kriterier for produktcertificering

Produktprogrammet for Stevns Klint Verdensarv skal kvalitetsstemple og præmiere produkter og serviceydelser, som medvirker til at fremhæve Stevns som destination og Stevns Klint som verdensarvssite.

Produkter og serviceydelser kan medvirke til at fremhæve Stevns som destination og Stevns Klint som verdensarvssite ved at:

  • A) Udmærke sig ved en høj kvalitet
  • B) Være frembragt på en måde, som adresserer bæredygtighed og udvikling
  • C) Indarbejde tydelige referencer til for Stevns stedbundne værdier i autentisk historiefortælling i markedsføringen af produktet

Kilde: Forretningsbetingelser Produktprogram

Skriv en kommentar