(Last Updated On: 16. august 2022)

Det er vigtigt at lokalpolitikerne med respekt for naturen og historien i de enkelte lokalsamfund løbende drøfter, hvordan vi bedst kan bevare og udvikle alle dele af Stevns.

I Klippinge og Magleby er der potentiale. I Klippinge har vi stadig slagterbutikken og andre gode virksomheder, men der er også igennem årene blevet lukket mange butikker. Der er dog mulighed for en afbalanceret land- og byudvikling, hvilket der oplagt også er ved Magleby bl.a. i kraft af friskolen.

Igennem noget tid har der fra flere borgeres side været ytret ønske om, at kommunen åbnede op for, at der tæt ved Bjælkerupvej kunne placeres en ny dagligvarebutik. Det vil jeg gerne erklære mig åben overfor.

Så længe at det kan ske i overensstemmelse med, hvad de lokale borgere måtte have af ønsker, så er det min indstilling, at kommunalbestyrelsen bør åbne op for en proces, som skal lede hen til, at der etableres en ny dagligvarebutik i området. Det vil gavne både børnefamilier og pensionister i området, det vil kunne skabe mere liv, så nogle af de tomme grunde og huse igen vil blive beboet eller brugt til erhverv. En ny dagligvarebutik vil også på sigt kunne give uddannelses- og praktikpladser til unge, skabe arbejdspladser og indtægter til kommunekassen.

Vi skal ikke undervurdere betydningen af lokale handlemuligheder. I Lyderslev-Gevnø har der været en pæn opbakning til at bevare købmanden. Det er et sundhedstegn når borgerne melder sig på banen med private initiativer og tager ansvar for deres lokalområde. Det skal kommunalbestyrelsen bakke op om og hjælpe til med, også i Klippinge og Magleby. Jeg opfordrer til, at der kommer en proces, hvor kommunalbestyrelsen lytter til om der er lokal opbakning til en ny dagligvarebutik.

Martin Henriksen
Medlem af kommunalbestyrelsen
Partiuafhængig

Skriv en kommentar