(Last Updated On: 21. oktober 2020)

Fantonmanden: Den lokale forfatter, Christine Jønck fra Hårlev, har en ny kriminalroman på trapperne, og denne gang om det uopklarede Højbjerg-mord.
Jønck er kendt for grundig research af sit stof, og hendes bøger har før bygget på virkelige hændelser, som blandt andet »Død pige sladrer ikke« om trafficking og »Det kriminelle politi« om Edderkoppeaffæren i besættelsestiden.

En virkelig historie

Den nye kriminalroman »Fantommanden«, er historien om en mulig gerningsmand bag det uopklarede mord på Marie Lock-Hansen den 10. november 1967.
Højbjerg-mordet, som sagen kaldes, er en af de mest myteomspundne, uopklarede drabssager i dansk kriminalhistorie, som bl.a. TV2/Østjylland har forsøgt at afdække.
Fantommanden er en virkelig person, levendegjort igennem hans hustrus fortællinger fra deres fælles liv. Historien er bygget over forfatterens interviews med denne kvinde, der er overbevist om, at hendes mand var agent for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), og bestilt til at udføre Højbjerg-mordet, samt på forfatterens mange samtaler med forskere i sagen.
– Jeg er som forfatter ikke bundet af tavshedspligt. Når Fantommandens hustru har mod til at fortælle om sit liv med med en psykopat og mulig morder, tør jeg også skrive og tale om mordet, der ikke må opklares, siger Christine Jønck.

Var det FE som stod bag?

Den virkelige person, bag romankarakteren Hector, ligner nøjagtigt politiets fantomtegning fra sagen, som blev udfærdiget efter kronvidnets, hushjælpen Irma Rasmussen, anvisninger.
Irma blev selv skudt og er det eneste vidne, der med sikkerhed har set morderen. Livet igennem var hun mandsopdækket af politiet, og pressen havde forbud mod at kontakte hende.
Hvorfor måtte Irma Rasmussen ikke fortælle sin historie? Hvorfor blev fantomtegningen ikke offentliggjort? Hvorfor stopper en politirapport midt i en sætning om den hemmelige låge ind til Søværnets Operative Kommandos anlæg, der lå kun få minutters gang fra Maries hjem.
Denne sag rejser flere spørgsmål end svar. Hvis FE står bag, og en dansk kvinde er blevet likvideret uden rettergang, er det en meget betændt sag. Flere forskere i sagen er blevet direkte advaret: ”Den sag skal I ikke røre ved!” Bogen Fantommanden rører ved alt det, der ikke må røres ved.
Der er igennem tiden blevet peget på flere mulige gerningsmænd, men spionagevinklen, og at FE var indblandet i sagen, er aldrig tidligere blevet afdækket.

Fakta om bogen

Bogen bliver udgivet på Forlaget Roots & Wings, den er på 343 sider, i hardback, og den vejledende udsalgspris er 299 kr.

sky

Skriv en kommentar