(Last Updated On: 25. januar 2019)

Niels Frederik Lund starter som erhvervskonsulent med fokus på turisme den 1. april. (Pressefoto)

Stevns: Da verdensarvspartnerne onsdag aften var inviteret til nytårskur i Rødvig Ferieby kunne erhvervschef for Stevns Erhvervsråd, Thomas Christensen, afsløre, hvem der bliver ny erhvervskonsulent med fokus på turisme

Det bliver 46-årige Niels Frederik Lund, der – udover en Cand. Mag. i Historie og Film & TV – også har en MBA i International Tourism fra Tyskland samt en Ph.d. i Tourism Management fra England. Dertil kommer 15 års international arbejdserfaring fra Danmark, Tyskland, England, New Zealand, Ecuador og Kina.

– Vi har fået mange kvalificerede ansøgninger til stillingen, og vi har valgt en kandidat som kommer med mange års erfaring i at udvikle og brande turismedestinationer, fortæller erhvervschef Thomas Christensen.

I de seneste år har Niels Frederik Lund delt ud af sin store viden om turisme, events og markedsføring som underviser på universiteter i England, Danmark og Kina. Han arbejder i øjeblikket på Surrey Universitet, hvor han underviser i events og digital markedsføring.

Han taler både dansk, engelsk, tysk og kinesisk, og han blev af erhvervschefen præsenteret som en person med en dyb forståelse for turismerelaterede områder såsom oplevelsesøkonomi og Augmented Reality (forstærket eller udvidet virkelighed, red.).

Han er også velbevandret i de sociale medier, i såvel digital marketing som marketing generelt samt i formidling, kommunikation og innovation.

Udvikling og synlighed

Niels Frederik Lund starter i sin nye stilling den 1. april, hvor han får en varieret arbejdsdag med opgaver, der spænder bredt:

– En væsentlig opgave består i at hjælpe vores virksomheder og iværksættere indenfor turismebranchen med forretningsudvikling, konceptudvikling, produktudvikling og synlighed, så virksomhederne bliver så stærke og veldrevne som muligt, forklarer Thomas Christensen.

Niels Frederik Lund kommer samtidig til at indgå i forskellige erhvervsrettede turismeprojekter, ligesom han skal skabe et tættere samarbejde på tværs af turismeaktørerne og indgå i turistsamarbejdet med Stevns Kommune, Sydkyst Danmark, Verdensarv Stevns og øvrige turismeaktører.

De seneste to år har Thor Nielsen været projektansat i en stilling som turismekonsulent under Stevns Erhvervsråd for en toårig periode.

Sidste år blev det i forbindelse med fastlæggelse af budgettet for 2019 politisk vedtaget, at stillingen skulle gøres permanent. Samtidig blev det besluttet, at stillingen skal finansieres fuldt ud af Stevns Kommune – hvor den tidligere var delvist finansieret af kommunen, delvist af Stevns Turistforening.

Stillingsbetegnelsen er ændret til ’erhvervskonsulent med fokus på turisme’, fortsat med ansættelse i Stevns Erhvervsråd og med reference til Thomas Christensen.
Fokus på turisme er også blevet øget på rådhuset, hvor tidligere kultur- og fritidskonsulent i Stevns kommune, Morten Svarre Andersen, før jul blev ansat som kommunens koordinator for kultur og turisme i en ny stilling i Stevns kommunes forvaltning.
rmh

Skriv en kommentar