(Last Updated On: 30. januar 2020)

Og ny klub til målgruppen

Stevns: Der bliver i næste uge afholdt stiftende generalforsamling for et forældrenetværk under foreningsfællesskabet ’Ligeværd’.

– Det bliver et netværk, hvor forældre og andre pårørende til børn, unge og voksne med særlige behov har et forum, hvor de kan mødes om forskellige udfordringer.

Det kan være i forhold til skole, arbejde og samarbejde med kommuner. Foreningen bliver et sted, hvor de kan arbejde positivt, aktivt og opbyggeligt for lige vilkår for alle, fortæller Susanne Valentin, der har tippet redaktionen om det nye netværk.

Susanne Valentin er lærer og pædagog på Horisonten STU i Store Heddinge, hvor hun arbejder med unge, der har særlige behov. Hun glæder sig over, at der nu vokser et initiativ frem blandt både forældre og de unge i målgruppen.

– Jeg håber, at mange lokale ildsjæle vil bakke op om disse dejlige menneskers vigtige initiativ, Ligeværd Køge Bugt, siger Susanne Valentin og forklarer videre, at lokalforeningens formål er at arbejde for bedre og mere ligeværdige vilkår for borgere med særlige behov, begrundet i boglige, lærings- og funktionsmæssige vanskeligheder.

Generalforsamlingen bliver holdt mandag den 3. februar kl. 19.30 i Caféen, Østergade 2A i Store Heddinge. Her vil Mogens Mathiesen fra Ligeværd fortælle om foreningen og styre slagets gang med afsæt i sin store erfaring på området.

Ungdomsklubben UFL

De unge med særlige behov i Store Heddinge arbejder sammen med Horisontens unge hårdt på at få oprettet en ungdomsklub, UFL (Unge for Ligeværd) klub, under Ligeværd.

– De unge mangler et samlingssted, som er deres, som de selv kan være med til at indrette, og hvor de i samarbejde med frivillige kan lave klubaftener, som passer til dem, og hvor de selv er ”medejende”. De unge er på nuværende tidspunkt ved at få lavet udkast til vedtægter, så de vil indkalde til generalforsamling i løbet af februar og marts, oplyser Susanne Valentin.

De unge har et stort netværk, fra specialskoler, efterskoler, specialgrundskoler, specialklubber og foreninger, så de håber at få samlet en masse unge.

En UFL-klub vil blive støttet af forældrenetværket (Lokalforeningen Ligeværd Køge Bugt), men får også brug for frivillige andre steder fra.

I første omgang afholdes stiftende generalforsamling, hvor Lokalforeningen Ligeværd Køge Bugt stiftes.

Ønsker man at vide mere om Ligeværd, kan man læse mere på hjemmesiden her: www.ligevaerd.dk.
rmh

Skriv en kommentar