(Last Updated On: 9. november 2021)

Stevns: Der har gennem noget tid været en debat om skydeanlæg på Stevns, i forbindelse med at den eksisterende skydebane i den gamle Stevnshal nedlægges når hallen rives ned til fordel for en ny idrætshal i Store Heddinge. Det har nu skabt en helt ny forening på Stevns.

Skytteforeningerne har sat en ny skydebane i den nye Stevnshal på skiven, og håber på, at de i fællesskab med Stevns Kommune rammer plet. (Foto: Kenn Thomsen)

Nye skydefaciliteter

24. oktober blev Skydebaneforeningen Stevns stiftet, af det, som initiativtagerne selv kalder ’ildsjæle fra skytteforeningerne’ der benytter skydebanen i den gamle Stevnshal i Store Heddinge.

Foreningen skal fungere som paraplyorganisation for skytteforeningerne, og sikre at skytterne fortsat har mulighed for at, udøve deres idræt på lige fod med andre idrætsudøvere i Store Heddinge, hedder det i en pressemeddelelse.

Skydebaneforeningen Stevns vision er at kunne tilbyde skydefaciliteter efter medlemmernes ønsker og behov. Dette til alle facetter af skydeidræt og skyde-relateret sport, som foruden de etablerede skytteforeninger og Forsvarsbrødrene, også kan blive aktuelt for nye medlemsforeninger indenfor Biathlon, Bueskydning eller Airsoft.

Håber på forhandling

Et nyt moderne skydeanlæg vil også blive et attraktivt sted for afholdelse af stævner og turneringer for DGI Skydning og andre større idrætsorganisationer, mener paraplyorganisationen.

– Vores første opgave bliver at få afklaret den fortsatte adgang til den gamle skydebane, indtil en ny skydebane er færdiggjort. Det er af afgørende vigtighed for skydeidrætten i Store Heddinge, at der ikke opstår en periode uden faciliteter for skytterne, siger formanden for den nystiftede forening, Steffen Bechmann Olesen, og tilføjer:

– Vi er dog ret fortrøstningsfulde omkring dette, da AET udvalgsformand Mikkel Lundemann Rasmussen, i flere omgange har garanteret at den gamle skydekælder ikke lukkes ned, før de nye faciliteter er etableret og klar til brug.

Steffen Bechmann Olesen håber på, at genstarte forhandlingerne med Stevns Kommune og få klarlagt hvor langt de afsatte midler i Budgetaftale 2022-2025 for Stevns Kommune, rækker til færdiggørelse af den planlagte skydebane og så ellers få igangsat færdiggørelsen af denne.

– Skydebaneforeningen Stevns ser frem til at give skydesporten på Stevns et tiltrængt løft og være drivkraften bag det kommende samarbejde imellem Skytteforeningerne og Stevns Kommune, siger Steffen Bechmann Olesen.
sky

Skriv en kommentar